Oferta pracy
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno – Handlowa w Kętrzynie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Prezes Zarządu

„Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno – Handlowa w Kętrzynie

„Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno – Handlowa w Kętrzynie

Ignacego Daszyńskiego 11

Kętrzyn

Twój zakres obowiązków

 • Podstawowym zadaniem Prezesa będzie prowadzenie całości spraw biznesowych, współtworzenie i nadzorowanie prac Spółdzielni. Odpowiedzialny będzie za nadzór, sprzedaż, marketing, logistykę, doskonalenie technologii produkcji i jakości wyrobów, sprawowanie nadzoru nad finansami i sprawozdawczością – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba zatrudniona na stanowisku Prezesa odpowiedzialna będzie za analizę efektywności planowania inwestycji oraz ich realizację oraz rozwój Spółdzielni. Kluczowym zadaniem jest rozszerzenie rynków zbytu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu bądź pokrewne

 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem, zarządzaniu oraz koordynowanie całości zagadnień związanych z działalnością firmy,

 • Wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych

 • Znajomość branży spożywczej, w tym doświadczenie zawodowe w tej branży potwierdzone dokumentami

 • Niekaralność

 • Dyspozycyjność i mobilność

 • Prawo jazdy kat. B – czynne

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oczekiwania Fakultatywne:

 • Znajomość zasad funkcjonowania Spółdzielni (znajomość przepisów Prawa Spółdzielczego i KP)

Ogłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • CV z pełnym opisem przebiegu kariery zawodowej wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów poświadczających wykształcenie oraz przebieg kariery,

 • inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, osiągnięcia zawodowe,

 • koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółdzielni na okres 3 lat,

 • zaświadczenie o niekaralności

 • dokładny adres z kontaktem telefonicznym

 • oświadczenie - ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. Daszyńskiego 11, moich danych osobowych, w celu prowadzenia przez Spółdzielnię procesów rekrutacyjnych, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 • Komisja Konkursowa zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

„Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno – Handlowa w Kętrzynie

„Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno - Handlowa w Kętrzynie, producent markowego Majonezu Kętrzyńskiego i Piernika Kętrzyńskiego poszukuje pracownika na stanowisko: Prezes Zarządu.

Przewiń do profilu firmy