Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Prezes Zarządu

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Męczenników Oświęcimskich 4

Pszczyna

Prezes Zarządu

Zakres czynności:

 • zarządzanie i nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni,
 • wdrażanie planów i strategii,
 • rozwój pozycji rynkowej Spółdzielni,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych mu kierowników,
 • współpraca z Radą Nadzorczą,
 • reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne bądź pokrewne,
 • znajomość zagadnień z zakresu handlu i marketingu,
 • doświadczenie w zarządzaniu,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • doświadczenie negocjacyjne,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji elektronicznie l lub drogą pocztową: OSM Pszczyna
ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 43-200 Pszczyna

Warunki zatrudnienia przedstawione zostaną w trakcie indywidualnej
rozmowy z kandydatem.

 

Informacja o ochronie danych osobowych:
Administrator, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200
Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a oraz c RODO
3. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.:
obsługi prawnej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Pana/Pani
danych jest związane z łączącym Pana/Panią stosunkiem prawnym z administratorem (np. umowa o pracę,
umowa cywilnoprawna itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z
obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne