Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Prezes Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka"

Stefana Jaracza 48

Wrocław

Twój zakres obowiązków

Zakres obowiązków Pracownika obejmuje w szczególności:

1. Kompleksowe zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową,

2. Utrzymanie majątku spółdzielni i majątku jej członków zarządzanego przez Spółdzielnię w należytym stanie technicznym,

3. Optymalizacja struktury organizacyjnej Spółdzielni,

4. Optymalizacja i racjonalizacja finansów Spółdzielni.

Nasze wymagania

 • Wykształcenia wyższego technicznego;

 • Stażu pracy minimum 10 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym;

 • Znajomości prawa spółdzielczego, prawa budowlanego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

 • Znajomości problematyki zarządzania nieruchomościami;

 • Umiejętności kierowania zespołem ludzkim;

 • Oświadczenia o niekaralności;

 • Czynnej znajomości pakietu Microsoft Office;

 • Braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu S.M. „Akademicka”

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka"

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

Wymagane dokumenty, należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu, przy ul. Jaracza 48, w terminie do dnia 10.08.2021 r. do godz. 15:00 lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu) lub klikając w przycisk aplikowania.

Miejsce pracy: Wrocław

Wymiar etatu – 1

Przewiń do profilu firmy

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,

 • CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne posiadane uprawnienia,

 • oświadczenie o niekaralności (przed podpisaniem umowy o pracę należy dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zrezygnowania z oferty bez podania uzasadnienia.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.