Ta oferta pracy jest nieaktualna od 700 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Prezes zarządu

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 19.01.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Akademicka” ogłasza konkurs na stanowisko:

  Prezesa zarządu
  Miejsce pracy: Wrocław

  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe pełne,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • znajomość problematyki spółdzielni mieszkaniowych,
  • znajomość specyfiki Spółdzielni Mieszkaniowej “Akademicka”

  Dokument Curriculum Vitae w postaci pliku pdf proszę wysyłać za pomocą przycisku Aplikuj do 15 lutego 2017 roku.

  Zgłoszenie kandydata powinno ponadto zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

  Wraz z zawarciem umowy kandydat będzie zobowiązany dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o braku toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego, karnoskarbowego, egzekucyjnego oraz oświadczenie o braku ograniczeń w pełnieniu funkcji w organach Spółdzielni.