InPost

Problem Manager

InPostO firmie

 • ul. Wielicka 28b

  Kraków, małopolskie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  6 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista
Problem Manager
Miejsce pracy: Kraków

W ramach swoich obowiązków będziesz odpowiadać za:

 • efektywną współpracę w zespole zajmującym się zarządzaniem problemami i incydentami IT
 • tworzenie, zamykanie, aktualizowanie oraz przegląd zgłoszeń problemów IT oraz informowanie zainteresowanych stron o postępach prac
 • analizowanie trendów i identyfikowanie powtarzających się incydentów IT oraz określanie, gdzie zastosowanie wysiłków związanych z rozwiązywaniem problemów IT przyniesie największe korzyści dla Organizacji
 • koordynacje prac związanych z analizą przyczyn źródłowych problemów IT w warstwach infrastruktury, systemów i aplikacji IT
 • przygotowywanie raportów z problemów IT i publikacja wyników analiz
 • dbanie o odpowiednią priorytetyzację problemów IT w celu zapewnienia najlepszych korzyści dla Organizacji
 • ścisłą współpracę ze wszystkimi zespołami IT Firmy, dostawcami i kluczowymi interesariuszami
 • dbanie o aktualną bazę wiedzy IT

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • doświadczenia w branży IT
 • znajomości zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania (rozwiązania klient-serwer, aplikacje web, aplikacje mobilne, bazy danych), infrastrukturą IT, architekturą aplikacji i zagadnień integracyjnych
 • zaangażowania, umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia oraz analizy pierwotnej przyczyny
 • ukończony kurs ITIL Foundation (minimum v3)
 • bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych (zarówno pracy własnej jak i innych),
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, umiejętność szybkiego uczenia się i przystosowania do sytuacji
 • umiejętności szybkiego analizowania i rozwiązywania problemów
 • sprawnego podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność za realizowane zadania
 • dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i w mowie (komunikacja, prowadzenie spotkań)

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne)
 • doświadczenie na stanowiskach: Problem Manager lub/i Incident Manager
 • doświadczenie w zarządzaniu procesami, usługami lub projektami oraz zagadnień związanych z utrzymaniem systemów IT
 • znajomość narzędzi Jira, Confluence, ServiceDesk Plus

W zamian oferujemy:

 • Pracę w dynamicznym środowisku, z nowymi technologiami
 • Realny wpływ na rozwój firmy
 • Brak skostniałych struktur korporacyjnych
 • Benefity – karta Multisport i opieka medyczna
 • Koleżeńską atmosferę w zespole

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Finanse Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 678-28-32-047.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Problem Manager

W ramach swoich obowiązków będziesz odpowiadać za:

 • efektywną współpracę w zespole zajmującym się zarządzaniem problemami i incydentami IT
 • tworzenie, zamykanie, aktualizowanie oraz przegląd zgłoszeń problemów IT oraz informowanie zainteresowanych stron o postępach prac
 • analizowanie trendów i identyfikowanie powtarzających się incydentów IT oraz określanie, gdzie zastosowanie wysiłków związanych z rozwiązywaniem problemów IT przyniesie największe korzyści dla Organizacji
 • koordynacje prac związanych z analizą przyczyn źródłowych problemów IT w warstwach infrastruktury, systemów i aplikacji IT
 • przygotowywanie raportów z problemów IT i publikacja wyników analiz
 • dbanie o odpowiednią priorytetyzację problemów IT w celu zapewnienia najlepszych korzyści dla Organizacji
 • ścisłą współpracę ze wszystkimi zespołami IT Firmy, dostawcami i kluczowymi interesariuszami
 • dbanie o aktualną bazę wiedzy IT

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • doświadczenia w branży IT
 • znajomości zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania (rozwiązania klient-serwer, aplikacje web, aplikacje mobilne, bazy danych), infrastrukturą IT, architekturą aplikacji i zagadnień integracyjnych
 • zaangażowania, umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia oraz analizy pierwotnej przyczyny
 • ukończony kurs ITIL Foundation (minimum v3)
 • bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych (zarówno pracy własnej jak i innych),
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, umiejętność szybkiego uczenia się i przystosowania do sytuacji
 • umiejętności szybkiego analizowania i rozwiązywania problemów
 • sprawnego podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność za realizowane zadania
 • dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i w mowie (komunikacja, prowadzenie spotkań)

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne)
 • doświadczenie na stanowiskach: Problem Manager lub/i Incident Manager
 • doświadczenie w zarządzaniu procesami, usługami lub projektami oraz zagadnień związanych z utrzymaniem systemów IT
 • znajomość narzędzi Jira, Confluence, ServiceDesk Plus

W zamian oferujemy:

 • Pracę w dynamicznym środowisku, z nowymi technologiami
 • Realny wpływ na rozwój firmy
 • Brak skostniałych struktur korporacyjnych
 • Benefity – karta Multisport i opieka medyczna
 • Koleżeńską atmosferę w zespole

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Finanse Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 678-28-32-047.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne