Process Engineer/Inżynier procesowy

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Technologie, których używamy

Wymagane

 • MsExcel

Mile widziane

 • Power BI

 • Aspen PIMS

 • Business Intelligence

Twój zakres obowiązków

 • backcasting efektywności procesów produkcyjnych,

 • bieżąca analiza pracy jednostek produkcyjnych i proponowanie usprawnień,

 • analiza technologiczna wybranych procesów realizowanych w rafinerii przerobu, współpraca z Biurem Inżynierii Produkcji JV Rafineria,

 • monitorowanie jakości produktów w celu zapewnienia zgodności z polityką, procedurami i systemami jakości,

 • monitorowanie założeń zawartych w Księdze Danych i rekomendowanie przyszłych korekt,

 • bieżąca analiza kont księgowych.

 • Backcasting of production processes efficiency,

 • Ongoing analysis of the operation of production units and proposing improvements,

 • Technological analysis of selected processes carried out in the processing refinery, cooperation with the JV Refinery Production Engineering Office,

 • Monitoring product quality to guarantee compliance with quality policies, procedures and systems,

 • Monitoring assumptions in Data Book and recommendations for future adjustments.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne: magister inżynier,

 • kompleksowa wiedza na temat konfiguracji rafinerii,

 • rozległa wiedza na temat procesów rafineryjnych,

 • minimum 5 lat z doświadczeniem w procesach rafineryjnych,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

 • wysoko rozwinięte myślenie analityczne,

 • umiejętności rozwiązywania problemów z silnym dążeniem do osiągania wyników,

 • zaawansowana znajomość MS Excel, znajomość Power BI będzie dodatkowym atutem,

 • zaawansowane narzędzia Business Intelligence będą dodatkowym atutem,

 • doświadczenie z Aspen PIMS będzie dodatkowym atutem,

 • skuteczność w identyfikowaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów procesowych,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • orientacja na nowe wyzwania, jakość i wyniki,

 • elastyczność, poczucie jakości, życzliwość, motywacja do podejmowania nowych wyzwań, wytrwałość.

 • Master’s degree in Engineering,

 • Comprehensive knowledge of refinery configuration,

 • Extensive knowledge of refinery processes,

 • Minimum 5 years with refinery processes experience,

 • Very good English,

 • Very strong analytical thinking,

 • Problem solving skills with strong drive for results,

 • Advanced knowledge of MS Excel, Knowledge of Power BI will be an asset,

 • Advanced Business Intelligence tools will be an asset,

 • Experience with Aspen PIMS will be an asset,

 • Effectiveness in identifying, diagnosing and solving process issues,

 • Teamwork skills,

 • Quality and results oriented,

 • Open for new challenges,

 • Qualities that we cherish are flexibility, sense of quality, friendliness, motivation to take on new challenges.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna i dentystyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,

 • karta pracownicza LOTOS Biznes,

 • możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 • employment on the basis of an employment contract,

 • attractive social package, including medical and dental care, Company Social Benefits Fund, group insurance with an investment fund paid by the employer,

 • LOTOS Business employee card,

 • opportunity to acquire and develop professional skills.

 • Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

Obecnie LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej poszukuje kandydatów, w ramach umowy o pracę, na stanowisko: Process Engineer/Inżynier procesowy

Przewiń do profilu firmy