Logo Pracuj.pl

Procurement Specialist

Cellnex Poland Sp. z o.o.

 • Warszawa, Masovian
 • offer expired over a month ago
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular), senior specialist (Senior)
 • hybrid work
 • Immediate employment
 • remote recruitment

Cellnex Poland Sp. z o.o.

Marcina Kasprzaka 4

Wola

Warszawa

Your responsibilities

 • The main goal of this position is to support the Procurement Manager to maintain procurement for the whole company in Poland as well as related categories and to work with internal stakeholders - in coordination with Corporate Procurement- achieving both competitive costs and terms for Cellnex.

 • Main scope of work is source to contract process – tenders and negotiations, including contracting and analysis

 • Act according to the Procurement strategy that is aligned with the objectives of the Organizations’ strategy, and give support in competitive bids, contract negotiations, and contracting

 • Follows, maintains and delivers the Procurement services across the organization, making best use of the procurement resources by working closely to the team.

 • Following targets on CAPEX investments

 • Provides expertise in cost control, as the procurement function has an important impact on the P&L of the company in Poland.

 • Implements appropriate changes in purchasing governance and policies.

 • Implements strategic sourcing practices, processes and techniques across the organization.

 • Identify suppliers of goods and services

 • Supports in negotiations of terms with suppliers such as price, quality of goods, deadlines, expectations, etc.

 • Liaise with suppliers and project managers regarding updates and details of goods

 • Create purchase orders and tally these with supply requests and orders

 • Analyze invoices to ensure accuracy of goods delivered

 • Attend meetings with the legal department to ensure any contractual obligations are favorable to the company

Our requirements

 • Several years of experience in enterprise customer segment and supplier management

 • Previous work experience with Procurement position (desirable in telecommunication field)

 • Degree Telecommunications / Electronics / Electrical Engineering / Commercial / Legal or similar

 • Commercial, Procurement, Negotiations, Legal or similar experience

 • Ms Office - Proficient

 • English - Advanced

 • Polish - Proficient

 • SAP - Proficient

Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • sharing the costs of foreign language classes

 • sharing the costs of professional training & courses

 • life insurance

 • flexible working time

 • integration events

 • no dress code

 • coffee / tea

 • drinks

 • parking space for employees

 • extra social benefits

 • employee referral program

 • charity initiatives

 • extra leave

Cellnex Poland Sp. z o.o.

About Cellnex Telecom

The efficient deployment of next-generation connectivity is essential to drive technological innovation and accelerate inclusive economic growth. Cellnex is the independent wireless telecommunications and broadcasting infrastructures operator that enables operators to access Europe’s most extensive network of advanced telecommunications infrastructures on a shared-use basis, helping to reduce access barriers for new operators and to improve services in the most remote areas.

Cellnex manages a portfolio of around 135,000 sites – including forecast roll-outs up to 2030 – in Spain, Italy, the Netherlands, France, Switzerland, the United Kingdom, Ireland, Portugal, Austria, Denmark, Sweden and Poland.

In Poland, Cellnex began operations in 2021, after acquiring passive infrastructure (towers and masts) from mobile network operators P4 and Polkomtel. Poland is also the first country where Cellnex has also invested in active infrastructure (antennas, transmitters), buying them back from Polkomtel. Cellnex Poland currently provides telecommunications infrastructure management services to Play and Polkomtel, as well as to other entities (road managers, services - including police and fire departments) in a Network as a Service model and in-building telecommunications infrastructure for commercial entities.

More information: http://www.cellnex.pl

O Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje około 135 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce.

W Polsce Cellnex rozpoczął działalność w 2021 roku, po przejęciu infrastruktury pasywnej (wież i masztów) od operatorów sieci Play oraz Polkomtel. Polska jest też pierwszym krajem, w którym Cellnex zainwestował również w infrastrukturę aktywną (anteny, nadajniki), odkupując je od firmy Polkomtel. Obecnie Cellnex Poland świadczy usługi zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną na rzecz Play i Polkomtel oraz innych podmiotów (służb mundurowych, administracji, czy też operatorów infrastruktury krytycznej) oraz podmiotów komercyjnych w zakresie wewnątrzbudynkowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Więcej informacji: http://www.cellnex.pl

Scroll to the company’s profile