Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Product Compliance Engineer

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Roździeńska 49

Katowice

Product Compliance Engineer
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Essential functions

 • Ensures completion of product development compliance deliverables including compliance assessment, design review, certification and test plan creation, documentation, and process implementation for new product development introductions.
 • May serve as the primary product compliance interface with domestic and third-party safety agencies (such as UL, CSA, FM, TUV etc.).
 • Participates in cross-functional projects to enact changes to products and processes to ensure compliance to new or changed product environmental regulations and product safety certification requirements.
 • Works with Global Product Standards & Regulations organization to monitor and analyze regulatory trends and positions and shares information with impacted business groups. 
 • Works with Strategic Sourcing and Rockwell Automation suppliers to ensure that the supply chain is positioned and responsive to support RA compliance programs.
 • Supports external customers by addressing requirements for product compliance information.

Qualifications

 • B. S. Degree in Electrical, Mechanical, Industrial or Computer Engineering or related technical field with knowledge in the application of basic engineering and manufacturing principles, theories, and techniques. 
 • Two years’ experience in Manufacturing/Development Engineering Organization, preferably in an electronics manufacturing organization.
 • Demonstrated ability to communicate effectively through all levels in the organization.
 • Exceptional verbal and written communication skills are required.
 • Demonstrated ability to frame and manage effectively, and with high quality, a large quantity of ambiguous or complex work.
 • Strong analytical and problem solving skills are required. LSS and/or PMP certification is a plus.
 • Experience in new product development, including utilizing the Rockwell Automation Common Product Development (CPD) Process as well as knowledge of SAP, is strongly preferred.
 • Familiarity with Rockwell Automation products is a plus.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Product Compliance Engineer

Essential functions

 • Ensures completion of product development compliance deliverables including compliance assessment, design review, certification and test plan creation, documentation, and process implementation for new product development introductions.
 • May serve as the primary product compliance interface with domestic and third-party safety agencies (such as UL, CSA, FM, TUV etc.).
 • Participates in cross-functional projects to enact changes to products and processes to ensure compliance to new or changed product environmental regulations and product safety certification requirements.
 • Works with Global Product Standards & Regulations organization to monitor and analyze regulatory trends and positions and shares information with impacted business groups. 
 • Works with Strategic Sourcing and Rockwell Automation suppliers to ensure that the supply chain is positioned and responsive to support RA compliance programs.
 • Supports external customers by addressing requirements for product compliance information.

Qualifications

 • B. S. Degree in Electrical, Mechanical, Industrial or Computer Engineering or related technical field with knowledge in the application of basic engineering and manufacturing principles, theories, and techniques. 
 • Two years’ experience in Manufacturing/Development Engineering Organization, preferably in an electronics manufacturing organization.
 • Demonstrated ability to communicate effectively through all levels in the organization.
 • Exceptional verbal and written communication skills are required.
 • Demonstrated ability to frame and manage effectively, and with high quality, a large quantity of ambiguous or complex work.
 • Strong analytical and problem solving skills are required. LSS and/or PMP certification is a plus.
 • Experience in new product development, including utilizing the Rockwell Automation Common Product Development (CPD) Process as well as knowledge of SAP, is strongly preferred.
 • Familiarity with Rockwell Automation products is a plus.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne