Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Product Manager - IVD

 • Lublin, lubelskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-04-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  CORMAY GROUP is a recognized manufacturer of high quality diagnostic reagents and distributor of advanced laboratory equipment. From over 30 years we have been manufactured and developed tests used in diagnostic laboratory. Our products are distributed to nearly 100 countries in the world.

  Our mission is obtain full customer satisfaction from our products and also support our clients by giving advice, help and experience exchange.

  PRODUCT MANAGER - IVD
  Location: Lublin or Warsaw

  What is your responsibility?

  • strategy planning, implementation and developing medical devices in diagnostic laboratory – biochemistry, hematology, immunology or coagulology,
  • profitability management and turnover products ,
  • planning and implementation marketing campaign providing training for sales representative,
  • representing a company in seminars, trade fairs, industry events (including foreign),
  • building long relationship with suppliers and clients.

  What is important for us?

  • min several years work experience in product/project management in one area - biotechnology, hematology, immunology or coagulology,
  • higher education in faculty: medical analysis, biotechnology, pharmacy etc.
  • fluency in English,
  • good knowledge of MS Office (especially Excel and Power Point),
  • high presentation skills,
  • high goals orientation and focus on effective cooperation with sales department,
  • ability to work under time pressure,
  • willingness to frequently business trips (mainly abroad)

  Why is it worth to join us?

  • Competitive salary,

  • Stably employment in dynamic developing organization,

  • International workplace,

  • Necessary work tools: PC and mobile phone,

  • Contract of employment or contractual agreement,

  • Opportunity to use private medical care.

  How to apply for a job?

  If you are interested, please send your application with ref. number PM_Diagnostic via Apply Button.

  Remember to add to your CV information connected with the Personal Data Protection which you can find here www.cormayorphee.com - Career

  We contact only with selected candidates.

  Informacje zgodne z wymaganiami RODO

  Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiank ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO ,przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.

  Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

  • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa
   a także przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat,
  • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do - e-mail: [email protected],
  • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec.

  Do cv proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną zgodę:

  1. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22       będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
  2. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22       będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
  3. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, numer telefonu w celu skontaktowania się z wybranymi kandydatami lub w celu przesłania ofert pracy lub innej niezbędnej do procesu rekrutacji dokumentacji

  (*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.