Ta oferta pracy jest nieaktualna od 163 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Product Manager w Wydziale Kart i Płatności Alternatywnych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Poszukuje Kandydatów/Kandydatek do współpracy jako:

  Product Manager w Wydziale Kart i Płatności Alternatywnych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: 

  • zarządzanie procesem akwizycji kart kredytowych, w szczególności implementację rozwiązań produktowych i procesowych zwiększających sprzedaż kart;
  • kompleksowe zarządzanie produktem w cyklu jego życia / zarządzanie portfelem kart kredytowych;
  • analizę oraz optymalizację przychodów i kosztów generowanych przez produkt;
  • rozwój istniejących produktów, implementacja nowych produktów - zarządzanie projektami wdrożeniowymi;
  • implementację nowych usług powiązanych z kartami płatniczymi, w tym płatności mobilnych;
  • analizę, kontrolę i modyfikację procesów;
  • tworzenie regulacji zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących produktu;
  • kontrolę zgodności regulacji dotyczących produktu z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami organów nadzoru;
  • opracowywanie strategii rozwoju w obszarze kart płatniczych, opracowywanie planów budżetowych i marketingowych;
  • współpracę z organizacjami płatniczymi VISA i Mastercard;
  • wsparcie w zakresie szkoleń dla sieci sprzedaży i call centre;
  • wsparcie pozostałych członków wydziału w zakresie kart debetowych oraz płatności alternatywnych.

  Oczekujemy od Ciebie:

  • wykształcenia wyższego;
  • zdolności analitycznego myślenia;
  • minimum 2-letniego doświadczenia w zarządzaniu portfelem kart debetowych lub kredytowych/ zarządzaniu wybranym produktem z oferty kart debetowych/kredytowych;
  • doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania projektami;
  • znajomości przepisów prawa, w szczególności: Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy – Prawo Bankowe;
  • znajomości regulacji organizacji płatniczych VISA i Mastercard;
  • znajomości rynku kart płatniczych w Polsce;
  • wysokich umiejętności interpersonalnych;
  • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
  • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.

  Dołącz do nas a otrzymasz:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • benefity w postaci karty MultiSport; prywatnej opieki medycznej oraz dostęp do różnorodnych akcji w ramach funduszu socjalnego;
  • samodzielne stanowisko pracy;
  • pracę w ambitnym zespole w najbardziej innowacyjnym banku w Polsce;
  • możliwość rozwoju zawodowego.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. [email protected]

  z dopiskiem:

  PM/01/19

  wraz z klauzulą:

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
  - Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
  - Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są

  - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  - w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
  medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

  1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
  2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 

  Informujemy, że:

  1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
  4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
  - E-mail: [email protected]
  - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. 

   


  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

   

  Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 5000 pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,3 mln Klientów, a produkty dostępne są w ponad 430 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Nasz zespół działa w ramach Sieci Sprzedaży Getin Noble Banku – Banku o ugruntowanej pozycji na rynku, ale otwartego na zmiany i innowacje. To my tworzymy jego wizerunek w oczach Klienta.