Product Manager - z językiem angielskim

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 28.02.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 30.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rolfs Flyg & Buss

  Firma Rolfs Flyg & Buss została założona w 1975 roku, organizując tylko kilka wycieczek w roku. W przeważającej części Rolf (założyciel) sam był zarówno kierowcą autobusu, jak i pilotem wycieczek. Rolf starał się, aby podróże były interesujące, przytulne i zabawne. Rok po roku powracali ci sami podróżni, a nowi przybywali na polecenie przyjaciół i znajomych. Doprowadziło to do cyklicznego rozwoju firmy rok po roku. Dzisiaj, 44 lata później, Rolf's Flyg & Buss to największy w Szwecji organizator podróży grupowych, w których uczestniczy około 100 000 podróżnych rocznie i do około 350 różnych destynacji.

  Product Manager (z j. angielskim)

  Miejsce pracy: Warszawa

  Product Manager zarządza portfelem programów turystycznych i jest odpowiedzialny za planowanie i rozwój produktu, kontraktowanie, kalkulację kosztów i ceny, pomiar wydajności sprzedaży i zarządzanie zyskiem. Menedżer produktu jest odpowiedzialny za pełny cykl życia produktu przypisanego do portfela od planowania po analizę opinii naszych podróżnych po podróży.

  TWOJE OBOWIĄZKI

  • Planowanie produktu, zamawianie i zarządzanie portfelem
  • Proaktywne planowanie, rozwijanie, zarządzanie swoimi destynacjami i zarządzanie nimi przez cały cykl życia produktu, pozostając jednocześnie w zgodzie z planem
  • Negocjowanie stawek kontraktowych i warunków z DMC, liniami promowymi, opcjonalnie z hotelami, biurami podróży, itd.
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami
  • Ścisła współpraca z działem zakupów
  • Wprowadzanie wycieczek do systemu
  • Tworzenie opisów wycieczek
  • Ścisła współpraca z działem marketingu w zakresie tworzenia broszur i katalogów

  Ceny i zarządzanie wydajnością firmy

  • Zarządzanie cenami wycieczek i rozliczanie ich kosztów, poprzez analizę historyczną wyników, wpływów rynkowych i wymagań budżetowych
  • Współpraca z działem kas lotniczych w celu ustalenia przyszłych cen lotów
  • Ścisłe monitorowanie sprzedaży pod względem budżetu i tempa dzięki wykorzystaniu dostępnych źródeł danych i raportów
  • Zarządzanie ilością wycieczek
  • Ciągłe opracowywanie zaleceń i wdrażanie inicjatyw, które poprawiają rachunek zysków i strat
  • Współpraca z działem kas lotniczych
  NASZE OCZEKIWANIA
  • Ponad 3-letnie doświadczenie w branży turystycznej; Wymagane doświadczenie w zakresie zarządzania produktem, kontraktowania i ustalania cen
  • Licencjat lub równoważne doświadczenie w zakresie podróży, administracji biznesowej, marketingu lub pokrewnych dziedzin
  • Zaawansowane umiejętności analityczne o udowodnionej zdolności do pracy poprzez opracowywanie złożonych rozwiązań biznesowych
  • Znajomość pracy w MS Office (Excel) i hurtowni danych
  • Silny komunikator, zarówno pisemny, jak i słowny, z możliwością bezpośredniego działania innych osób
  • Biegła znajomość języka angielskiego, dodatkowe języki będą dodatkowym atutem
  • Elastyczność i reagowanie na zmieniające się priorytety podczas pracy pod presją, aby dotrzymać natychmiastowych terminów
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Gotowość do podróżowania okazjonalnie (w kraju i / lub za granicą) podczas targów, kontraktowania produktów, planowania i poznawania miejsc docelowych

  OFERUJEMY

  • Umowę o pracę
  • Atrakcyjną pensję (stałe wynagrodzenie)
  • Ergonomiczne stanowiska pracy
  • Międzynarodowe środowisko pracy
  • Młody zespół z rodzinną atmosferą
  • Biuro w doskonałym puncie komunikacyjnym Warszawy (ok. Dw. Gdańskiego i Arkadii)
  • Kompleksowy prywatny pakiet medyczny
  • Motywacyjne wyjazdy zagraniczne dla pracowników
  • Zniżki dla pracowników i osób towarzyszących na wszystkie wycieczki organizowane przez Rolfs & Buss na całym świecie

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez International Back Office Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al Jerozolimskie 56 C zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest  International Back Office Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al Jerozolimskie 56 C. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do International Back Office Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al Jerozolimskie 56 C (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez International Back Office Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al Jerozolimskie 56 C danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu złożenia aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

  Twoje dane osobowe przekażemy do biura podróży Rolfs Flyg & Bussresor AB.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.