Oferta pracy

Product Owner - Automarket.pl

PKO Leasing SAO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 14 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Product Owner - Automarket.pl

Na co dzień jako Product Owner

 • dbasz o jak najlepsze doświadczenia klientów Platformy Automarket
 • koordynujesz działania IT w projekcie – planujesz sprinty, priorytety, dbasz o terminowe dostarczanie zaplanowanych działań
 • wyciągasz wnioski z danych sprzedażowych i marketingowych
 • poszukujesz nowych kierunków rozwoju Platformy Automarket
 • analizujesz i na bieżąco optymalizujesz elementy funkcjonalne i procesy biznesowe
 • wdrażasz nowe funkcjonalności i rozwiązania produktowe
 • bierzesz udział w modyfikowaniu modelu biznesowego Platformy
 • trzymasz rękę na pulsie w zakresie nowych technologii i otoczenia konkurencyjnego
 • wspierasz merytorycznie jednostki biznesowe i operacyjne

To stanowisko może być Twoje jeśli:

 • masz przynajmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu produktami
 • masz minimum rok doświadczenia w koordynacji prac IT, optymalnie w roli Product Ownera w metodyce Agile lub pokrewnej
 • wiesz jak zaprojektować dobry proces online i potrafisz odróżnić dobry UX od słabego
 • umiesz pracować z ludźmi i przekonywać ich do swoich racji
 • rozumiesz potrzeby Klienta, wiesz, jak szukać takich informacji i tworzysz rozwiązania oparte o wiedzę pozyskaną bezpośrednio od Klientów
 • nie poddajesz się, jeśli na Twojej drodze pojawiają się przeciwności i trudności
 • sprawnie poruszasz się po tematyce cena vs popyt i masz pomysł na to jak ustalić, ile powinien kosztować dany produkt, aby klient się nim zainteresował
 • podejście procesowe kojarzy Ci się z optymalizacją pracy, a nie z salą sądową
 • rozumiesz produkty finansowe, wiesz jak się liczy ich przychodowość
 • dobrze sobie radzisz z liczbami korzystając z Excela lub innych narzędzi analitycznych
 • interesujesz się nowymi technologiami i trendami

Dołączając do naszej organizacji zyskasz:

 • bezpośredni wpływ na rozwój jednego z flagowych projektów Grupy PKO BP – Platformy samochodowej Automarket,
 • możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności - dzięki połączeniu zgranego zespołu, startupowego, innowacyjnego projektu oraz wiedzy, możliwości i zasobów największej grupy finansowej w Polsce
 • zatrudnienie na umowę o pracę w jednej z najlepszych firm leasingowych należącej do Grupy Kapitałowej Największego Banku w Polsce,
 • wynagrodzenie zgodne z doświadczeniem, wraz z systemem premiowym uzależnionym od realizacji celów okresowych
 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów: opieka medyczna, platforma myBenefit, pakiet multisport, Pracowniczy Program Emerytalny
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Śmigłego Rydza 20 („Spółka”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz że: Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przekazanie przez Państwa danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji. Spółka może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Spółka będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo Spółce zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody. W celach administrowania zasobami personalnymi Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki np. do dostawców usług IT, audytorów, doradców, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Ogłoszenie archiwalne