BEST S.A.

Product Owner

BEST S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

BEST S.A.

Łużycka 8A

Gdynia

Product Owner

Miejsce pracy: Gdynia

Wiemy, że firma to ludzie, dlatego szczególnie ważne są dla nas przyjazne relacje i zrównoważony rozwój. To szacunek do drugiego człowieka wyznacza standardy naszej pracy.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o 3 kluczowe wartości: WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Product Owner

Miejsce pracy: Gdynia

Główne zadania

 • tworzenie wizji produktu,
 • rozwijanie produktów i funkcjonalności systemowych oraz optymalizacja ich efektywności biznesowej,
 • analizowanie otoczenia rynkowego, rekomendowanie zmian,
 • zbieranie i analizowanie rekomendacji Klientów, wdrażanie uzasadnionych rekomendacji,
 • zbieranie, definiowanie oraz priorytetyzacja wymagań biznesowych w zakresie systemów IT i proponowanie adekwatnych rozwiązań,
 • analiza zasadności, opłacalności i efektywności proponowanych zmian,
 • zarządzanie backlogiem produktu,
 • współpraca z zespołem scrumowym (w szczególności wspólne planowanie działań wytwórczych) oraz z Interesariuszami,
 • określanie wspólnie z Interesariuszami kluczowych miar (KPI) dla produktu i wsparcie w ich realizacji.

Wymagania

 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Product Ownera/Product Managera (preferowane w branży finansowej) w firmie działającej międzynarodowo,
 • wprowadzenie min. 2 produktów komercyjnych na rynku B2C lub B2B,
 • zarządzanie cyklem życia min. 2 produktów przez okres 2 lat lub dłużej,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej oraz definiowania wymagań,
 • wiedza w zakresie rozwiązań  informatycznych wspierających procesy biznesowe w branży finansowej,
 • rozumienie zagadnień związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT,
 • znajomość metodyk projektowych (Waterfall, Agile),
 • znajomość pakietu MS Office, JIRA, Confluence, SQL,
 • znajomość metodyki SCRUM,
 • umiejętność analizy i syntezy danych,
 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność podejmowania decyzji,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy i budowania pozytywnych relacji,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy częściowo zdalnej,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport),
 • program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, grywalizacja firmowa Play BEST),
 • dodatkowe benefity dla Pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów,
 • przyjazną kulturę organizacyjną,
 • udział w projektach strategicznych,
 • szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą.
Kliknij w ikonę i dowiedz się więcej o benefitach pracy w BEST


Dołącz do Grupy BEST i spójrz na pracę inaczej!
Aplikuj

Wiemy, że firma to ludzie, dlatego szczególnie ważne są dla nas przyjazne relacje i zrównoważony rozwój. To szacunek do drugiego człowieka wyznacza standardy naszej pracy.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o 3 kluczowe wartości: WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Product Owner

Miejsce pracy: Gdynia

Product Owner

Główne zadania

 • tworzenie wizji produktu,
 • rozwijanie produktów i funkcjonalności systemowych oraz optymalizacja ich efektywności biznesowej,
 • analizowanie otoczenia rynkowego, rekomendowanie zmian,
 • zbieranie i analizowanie rekomendacji Klientów, wdrażanie uzasadnionych rekomendacji,
 • zbieranie, definiowanie oraz priorytetyzacja wymagań biznesowych w zakresie systemów IT i proponowanie adekwatnych rozwiązań,
 • analiza zasadności, opłacalności i efektywności proponowanych zmian,
 • zarządzanie backlogiem produktu,
 • współpraca z zespołem scrumowym (w szczególności wspólne planowanie działań wytwórczych) oraz z Interesariuszami,
 • określanie wspólnie z Interesariuszami kluczowych miar (KPI) dla produktu i wsparcie w ich realizacji.

Wymagania

 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Product Ownera/Product Managera (preferowane w branży finansowej) w firmie działającej międzynarodowo,
 • wprowadzenie min. 2 produktów komercyjnych na rynku B2C lub B2B,
 • zarządzanie cyklem życia min. 2 produktów przez okres 2 lat lub dłużej,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej oraz definiowania wymagań,
 • wiedza w zakresie rozwiązań  informatycznych wspierających procesy biznesowe w branży finansowej,
 • rozumienie zagadnień związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT,
 • znajomość metodyk projektowych (Waterfall, Agile),
 • znajomość pakietu MS Office, JIRA, Confluence, SQL,
 • znajomość metodyki SCRUM,
 • umiejętność analizy i syntezy danych,
 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność podejmowania decyzji,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy i budowania pozytywnych relacji,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy częściowo zdalnej,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport),
 • program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, grywalizacja firmowa Play BEST),
 • dodatkowe benefity dla Pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów,
 • przyjazną kulturę organizacyjną,
 • udział w projektach strategicznych,
 • szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV poprzez przycisk Aplikuj.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest BEST SA z siedzibą przy ul. Łużyckiej 8A w Gdyni (kod: 81-537). Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celach:

 • realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) . Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji a po jej zakończeniu, do momentu upłynięcia terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu otrzymania aplikacji. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 • umieszczenia aplikacji kandydata w bazie kandydatów do pracy, w celu jej wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Administratorem danych zawartych w bazie kandydatów jest BEST SA z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Dane osobowe zostają zamieszone w bazie kandydatów na 3 lata liczone od momentu uzyskania zgody na ich przetwarzanie a po tym terminie usuwane lub są usuwane bezzwłocznie po wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez jej zaznaczenie przed wysłaniem aplikacji.

Dostęp do danych osobowych kandydata uzyskują upoważnieni pracownicy administratora danych, dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych, którzy działają w imieniu i na rzecz administratora a w zakresie danych przetwarzanych do celów przyszłych rekrutacji - podmioty z Grupy Kapitałowej BEST. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres BEST S.A. ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.

Ogłoszenie archiwalne