Oferta pracy

Production Director

EME Aero Sp. z o.o. O firmie

EME Aero Sp. z o.o.

Jasionka 949

Jasionka (pow. rzeszowski)

Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide
Production Director
Location: Jasionka (pow. rzeszowski)

EME Aero is a joint venture between two leading aircraft companies, Lufthansa Technik AG and MTU Aero Engines AG

Responsibilities:

Lead the production division to ensure that the product is fit for purpose, consistent and meets both external and internal requirements including legal and regulatory compliance and customer expectations.

 • Plan, organize, implement and maintain all matters relating to the assigned production operations: Disassembly, Assembly, Cleaning & Inspection, Repair and Test Cell.
 • Direct and maintain a well-coordinated team for the production which controls and develops best practices related to the assigned job functions on the site.
 • Manage all personnel issues to support the business in meeting schedule, budget and quality criteria within the legal framework.
 • Interface with other departments to ensure an integrated approach towards achieving the objectives of the company.
 • Monitor compliance with defined Company Policies, Standards, Regulatory approval requirements and production operation procedures within the specific area of responsibility.
 • Ensure all statutory requirements are met with regard to environment, health and safety.
 • Coordinate and monitor the activities required to meet the quality standards.
 • Lead the production team, managing the resources and development of employees, including succession planning, to ensure the qualifications of the personnel.
 • Participate and support on the Training Program setup and its implementation as necessary.
 • Monitor routine process performance and drive improvement measures that will result in improved TAT, Costs, Quality, KPIs and EHS.

Requirements:

 • Experience working in the aviation industry, preferable an MRO organization.
 • Over 8 years of experience in a production leadership function as a manager or director.
 • University degree in the aviation technology, mechanical engineering or equivalent in a related discipline.
 • Strong leadership skills with the ability to motivate, engage and inspire the team.
 • Fluent English - written and spoken.
 • Strong business acumen.
 • Open-minded with the ability to generate new ideas and initiatives.
 • Excellent interpersonal, communication and presentation skills.
 • Ability to collaborate with all functions within the organization and the shareholders.
 • Long-term relocation to Rzeszów is required
We offer:
 • Stable employment in an exponentially growing international company.
 • Possibilities to contribute to and grow together with the organization.
 • Additional perks: medical care (also for your family), co-financing of meals, social fund, sport card, yearly bonus
 • Professional trainings. 

Watch the movie:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 949, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

EME Aero is a joint venture between two leading aircraft companies, Lufthansa Technik AG and MTU Aero Engines AG

Production Director

Lead the production division to ensure that the product is fit for purpose, consistent and meets both external and internal requirements including legal and regulatory compliance and customer expectations.

 • Plan, organize, implement and maintain all matters relating to the assigned production operations: Disassembly, Assembly, Cleaning & Inspection, Repair and Test Cell.
 • Direct and maintain a well-coordinated team for the production which controls and develops best practices related to the assigned job functions on the site.
 • Manage all personnel issues to support the business in meeting schedule, budget and quality criteria within the legal framework.
 • Interface with other departments to ensure an integrated approach towards achieving the objectives of the company.
 • Monitor compliance with defined Company Policies, Standards, Regulatory approval requirements and production operation procedures within the specific area of responsibility.
 • Ensure all statutory requirements are met with regard to environment, health and safety.
 • Coordinate and monitor the activities required to meet the quality standards.
 • Lead the production team, managing the resources and development of employees, including succession planning, to ensure the qualifications of the personnel.
 • Participate and support on the Training Program setup and its implementation as necessary.
 • Monitor routine process performance and drive improvement measures that will result in improved TAT, Costs, Quality, KPIs and EHS.
 • Experience working in the aviation industry, preferable an MRO organization.
 • Over 8 years of experience in a production leadership function as a manager or director.
 • University degree in the aviation technology, mechanical engineering or equivalent in a related discipline.
 • Strong leadership skills with the ability to motivate, engage and inspire the team.
 • Fluent English - written and spoken.
 • Strong business acumen.
 • Open-minded with the ability to generate new ideas and initiatives.
 • Excellent interpersonal, communication and presentation skills.
 • Ability to collaborate with all functions within the organization and the shareholders.
 • Long-term relocation to Rzeszów is required
 • Stable employment in an exponentially growing international company.
 • Possibilities to contribute to and grow together with the organization.
 • Additional perks: medical care (also for your family), co-financing of meals, social fund, sport card, yearly bonus
 • Professional trainings. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 949, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne