Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Production Quality Control Coordinator

 • Duchnice (pow. warszawski zachodni), Ożarów Mazowiecki, mazowieckie
 • Ożarowska 28A, 05-850 Duchnice, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 12.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sealed Air Corporation is a knowledge-based company focused on packaging solutions that help our customers achieve their sustainability goals in the face of today’s biggest social and environmental challenges. Our portfolio of widely recognized brands, including Cryovac® brand food packaging solutions and Bubble Wrap® brand cushioning, enable a safer and less wasteful food supply chain and protect valuable goods shipped around the world. Sealed Air generated $4.5 billion in sales in 2017 and has approximately 15,000 employees who serve customers in 122 countries. To learn more, visit www.sealedair.com.

  Production Quality Control Coordinator
  Temporary 2 years
  (nr ref. PQCC 08/2019)

  Place of work: Duchnice, Ożarów Mazowiecki

  The main responsibilities of the position are:

  • Quality Controllers Management - Organization of work time, standard works, developments plans, skill matrix, training needs
  • Food Law Requirements - Monitoring changes of local law, manage all request from customer  (specification, DoC, supplier assessment, CoC)
  • Suppliers Management - Risk assessment to ensure business continuity, audits plan for local supplier, qualification of a new supplier, routinely supplier assessment, quality claims
  • Internal claims management - Proactive involvement of internal investigation , effectiveness of CAPA
  • Operators training - Routinely training from quality requirements and quality KPI results, Kamishibai audits
  • Blocked stock Management - Continuous monitoring of blocked stock and address task to the Sales/ CX/ QE/ Planning Dept./ Production Dept..
  • PMS support - Participation in RCA, SW management due to the quality requirements, incoming goods inspection
  • Supporting Quality Management System in accordance to BRC and ISO9001:2015 standards

  The ideal candidate:

  • Master degree in production enginering , food technology, chemistry or similar
  • Knowledge of ISO Management Systems and BRC standard - courses of internal or external auditor 
  • Knowledge of SPC, MSA, FMEA – nice to have
  • High analytical skills
  • High level of communication and interpersonal skills
  • Ability to work in a team
  • Ability to solve problems and make effective decisions
  • English level min B2
  • Computers skills: Word, Excel, PowerPoint, SAP, Minitab
  • Experience at similar position in production company will be appreciated

  The company offers:

  • Full-time job
  • Competitive salary
  • International working environment with opportunities for development
  • Wide social benefits (insurance, medical care, MultiSport card, employee pension program)

  We treat all applications with the strictest confidence. Qualified candidates are asked to send C.V. via Apply Button

  Sealed Air Polska Sp. z o.o.
  Ul. Ożarowska 28A
  Duchnice, 05-850 Ożarów Maz.

  We provide discretion. We will contact only selected candidates.
  Please include the clause in the CV along with the signature "I agree to the processing of my personal data exceeding the scope of data arising from the Labor Code and other regulations (indicated in our job advertisement) by Sealed Air Polska Sp. Z o.o. to recruit for the position indicated in the announcement. The consent granted may be withdrawn at any time, regardless of the lawfulness of processing prior to their withdrawal. Expressing consent is voluntary, but without prior consent, Sealed Air Polska Sp. Z o.o. will not be able to process a resume in which there is more information than indicated in the announcement. I have been informed that I have the right to access my data, modify it, transfer it and delete it."
  ***
  Klauzula informacyjna:
  Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyrażona została poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Sealed Air Polska sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody) do innego administratora danych. Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
  Ma Pan/Pani prawo:
  1)     żądać od Sealed Air Polska sp. z o.o. informacji o przetwarzaniu danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe.
  2)     do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
  3)     sprostować swoje dane osobowe. Jeżeli Pan/Pani uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Sealed Air Polska sp. z o.o. są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
  4)     żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Sealed Air Polska sp. z o.o. nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
  5)     żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym Sealed Air Polska sp. z o.o. będzie weryfikowała ich prawidłowość;
  2. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Sealed Air Polska sp. z o.o.;
  3. Sealed Air Polska sp. z o.o. nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Sealed Air Polska sp. z o.o. co do zasadności sprzeciwu;
  6)     wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Sealed Air Polska sp. z o.o.;
  7)     przenieść Pana/Pani dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Pan/Pani do Sealed Air Polska sp. z o.o., jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądał Pan/Pani przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Pana/Panią administratorowi (art. 20 RODO).
  Aby skorzystać z ww. praw może Pan/Pani wysłać pismo lub e-mail: [email protected] lub na wymieniony wyżej adres korespondencyjny i wskazać nam, z którego prawa chce Pan/Pani skorzystać.
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
  Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do PUODO na Sealed Air Polska sp. z o.o. w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa Pan/Pani, że Sealed Air Polska sp. z o.o. przetwarza przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Pana/Pani praw.