Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

PKA/106/0821

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Programista C#/.NET

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Programista C#/.NETNumer ref.: PKA/106/0821

Szukamy super człowieka do zespołu SCRUMowego, a konkretniej Programisty C#/.NETktóry dołoży swoją cegiełkę przy tworzeniu procesów biznesowych w systemie BPMS.

Twoją codziennością będzie udział we wszystkich aspektach projektowania i wytwarzania oprogramowania dla klientów.

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • implementowanie nowych funkcjonalności w technologii .NET Core
 • tworzenie od podstaw wydajnych usług do komunikacji z różnymi systemami w banku
 • utrzymywanie czystego kodu, pisanie testów jednostkowych, integracyjnych, wydajnościowych oraz ich automatyzacji
 • monitoring wdrażanych funkcjonalności i usług
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej
 • wspieranie zespołu informacją zwrotną i przeglądami kodu
 • bycie zaangażowanym członkiem zespołu SCRUMowego

Masz to COŚ?

 • minimum 3 lata doświadczenia w C# / .NET / .NET Core
 • doświadczenie w:
  • projektach wykorzystujących ASP.NET Web API (konsumpcja i budowanie usług internetowych RESTful i RPC)
  • projektach wykorzystujących protokół SOAP
  • projektach wykorzystujących usługi Windows
  • pracy z bazami SQL (najlepiej z Microsoft SQL Server)
 • praktycznego doświadczenia z GIT
 • znajomości wzorców projektowych - powinieneś wiedzieć kiedy i jak z nich korzystać, ale też kiedy nie.
 • znajomości i rozumienia zasad SOLID
 • solidnego rozumienia JSON i XML
 • dobrej znajomości praktyk programistycznych, takich jak CI/CD
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz samodzielności

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne