Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Programista C++ w zespole TAMA

EXATELO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Polska firma telekomunikacyjna i innowacje? W EXATEL to możliwe. Obecnie realizujemy kilka projektów R&D. Jednym z nich jest TAMA, w ramach którego projektujemy i budujemy pierwsze, w pełni polskie rozwiązanie systemu Anty-DDoS klasy operatorskiej.

W ramach prowadzonych prac projektujemy, wytwarzamy, a finalnie implementujemy w sieci EXATEL, rozwiązanie, które zwiększy bezpieczeństwo naszej sieci, jak i naszych klientów. W EXATEL chronimy infrastrukturę krytyczną Państwa. Przy tworzeniu systemu ściśle współpracujemy z wewnętrznym zespołem cyberbezpieczeństwa.

Do Działu Rozwoju Oprogramowania szukamy osoby na stanowisko:

Programista C++ w zespole TAMA

W projekcie TAMA tworzymy system do detekcji i mitygacji ataków DDoS. Jest to system, który obsługuje dziesiątki milionów pakietów na sekundę. Jeżeli posiadasz umiejętność pisania optymalnego kodu, duży nacisk kładziesz na bezpieczeństwo oraz rozumiesz, że dla dobra naszych klientów nie możemy sobie pozwolić na spadek wydajności, to zapoznaj się z naszą ofertą.

W projekcie wykorzystujemy technologie: C++ - używamy C++17, DPDK, Boost, GTest, Jenkins oraz repozytoria: git, Bitbucket, robimy Fuzz testing przy użyciu clang-fuzzer.

Nasze oczekiwania

Jeżeli chcesz mieć wpływ na kształt projektu i chcesz mieć możliwość rozwoju w zakresie bezpieczeństwa systemów, a protokoły sieciowe, pakiety i datagramy nie są ci obce oraz

 • masz minimum 2letnie doświadczenie na stanowisku programisty C/C++,
 • znasz system Linux od strony programisty,
 • znasz Pythona przynajmniej w stopniu podstawowym,
 • znasz pojęcia TDD, CI/CD i miałeś okazję działać z nimi w praktyce,
 • jesteś zorientowany na zapewnienie jakości (Clean Code, testy automatyczne, code review),
 • chcesz pracować w metodyce zwinnej,
 • posiadasz przynajmniej ogólną wiedzę z zakresu sieci komputerowych (teoria sieci, switching, routing, OSI, TCP/IP),
 • interesujesz się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, to dołącz do naszego zespołu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów przy użyciu najnowszych technologii,
 • udział w ciekawym projekcie R&D z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • możliwość wpływu na kształt projektu, w tym na wybór narzędzi,
 • możliwość rozwoju w zakresie bezpieczeństwa systemów – działy rozwoju oprogramowania i bezpieczeństwa wewnętrznie współpracują ze sobą,
 • obserwowanie jak tworzone oprogramowanie ma wpływ na działanie firmy - planujemy, tworzymy i wdrażamy na środowiska testowe i produkcyjne – na własnej infrastrukturze, dla użytkowników, operatorów i administratorów z naszej firmy,
 • devtalki – spotkania, na których zespół dzieli się wiedzą,
 • pokoje projektowe zamiast open space’ów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy),
 • benefity socjalne i oferty pracownicze,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • parking dla pracowników.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy