Ta oferta pracy jest nieaktualna od 168 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista C/C++ - Middleware

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. produkcją banknotów, dokumentów i druków zabezpieczonych oraz systemów IT, znajdująca się na liście spółek strategicznych w Polsce.


  Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, o ugruntowanej pozycji na rynku, dającą szerokie możliwości rozwoju. Skupiamy profesjonalistów z różnych dziedzin, wykonujących swoją codzienną pracę z zaangażowaniem i pasją. Wychodzimy z założenia, że najbardziej wartościowym kapitałem PWPW są jej pracownicy - to dzięki nim możemy realizować najtrudniejsze wyzwania biznesowe.

  Aktualnie poszukujemy:

  Programista C/C++ (Middleware)

  (lokalizacja: Warszawa, Kontrakt)


  Będziesz rozwijać oprogramowanie, które umożliwia wykorzystanie kart inteligentnych. Poznasz w jaki sposób algorytmy są implementowane w konkretnych produktach, z zapewnieniem interoperacyjności i uwzględnieniem specyfiki wspieranych platform. Podczas pracy zapoznasz się m.in. z praktycznymi zastosowaniami kryptografii symetrycznej i asymetrycznej (RSA oraz krzywe eliptyczne), certyfikatami x509, PKCS#11 oraz CryptoAPI. Nasze rozwiązania tworzymy w C oraz C++. Wspieramy Microsoft Windows, Linuksa oraz OSX. Oprócz oprogramowania rozwijamy też dokumentację dla opracowanych rozwiązań.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe informatyczne, techniczne lub z dziedziny nauk ścisłych,
  • praktyczna znajomość C, C++,
  • podstawowa znajomość kryptografii,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
  • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu odpowiednio zwykłego lub poszerzonego postępowania sprawdzającego.

  Dodatkowym atutem będzie m.in:

  • znajomość wzorców projektowych,
  • znajomość zagadnień związanych z programowaniem systemowym,
  • znajomość GTK lub Qt,
  • wcześniejsze doświadczenie z tworzeniem aplikacji komunikujących się z kartami mikroprocesorowymi.

  Oferujemy:

  • dostęp do najnowszych narzędzi i technologii związanych z wytwarzaniem oprogramowania,
  • możliwość współpracy z wysokiej klasy specjalistami,
  • udział w unikalnych i innowacyjnych przedsięwzięciach o różnorodnej skali złożoności, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • możliwość rozwoju zawodowego, finansowanie szkoleń i certyfikatów, udział w konferencjach,
  • miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole.


  Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV.

  aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  bottom
  Prosimy o zamieszczenie w ofercie poniższej zgody:

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-222) ul. Sanguszki 1 dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy.
  Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do PWPW S.A. wysyłając żądanie na adres e-mail: [email protected]

  Klauzula informacyjna:
  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) informuje, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWPW S.A.
  Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO PWPW S.A. informuje że:
  1. Administratorem, w rozumieniu RODO Pani/Pana danych osobowych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
  2. PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji w PWPW S.A. procesów rekrutacyjnych.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  5. Pani Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
   a) podmiotom wspierającym PWPW S.A. w procesie rekrutacji, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz PWPW S.A. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z ich udziałem w procesie rekrutacyjnym,
   b) operatorom pocztowym,
   c) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości udziału w prowadzonej rekrutacji i/lub w przyszłych rekrutacjach.
  Oferty nie zawierające zgody w przedstawionej formule nie będą rozpatrywane.