Ta oferta pracy jest nieaktualna od 158 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista front-end (Regular)

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2019-01-09

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Kim jesteśmy?

  PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Jesteśmy miejscem, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polski Internet Optyczny PIONIER, stanowiącej podstawę do działań PCSS w wielu obszarach. Działamy już ponad 25 lat i obecnie zatrudniamy blisko 300 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. Każdy z pionów PCSS składa się z aktywnych grup badawczo-rozwojowych, których praca skupia się na różnych aspektach budowania, utrzymywania i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej na potrzeby nauki, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W naszej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych.


  Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS
  od kilkunastu lat specjalizuje się w rozwoju rozwiązań informatycznych dotyczących digitalizacji i udostępniania różnorodnych cyfrowych zbiorów on-line. Nasze systemy i usługi są wykorzystywane przez instytucje kultury i nauki, organizacje pozarządowe, administrację państwowej, a także firmy i osoby prywatne. Zajmujemy się między innymi rozwojem pakietu oprogramowania DInGO (https://dingo.psnc.pl/), utrzymujemy polską Federację Bibliotek Cyfrowych (https://fbc.pionier.net.pl/), usługę PIONIER Data ID (https://data-id.pionier.net.pl/), współpracujemy z instytucjami z całej Europy przy rozwoju technologii dla platformy Europeana.eu, a także realizujemy wiele projektów na styku informatyki i nauk humanistycznych (https://ehum.psnc.pl/).

  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

  (Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS)

   poszukuje pracowników na stanowisko:
  Programista front-end (Regular)

  Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

  Kogo szukamy?


  Programistki lub programisty front-end
  . Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

  • implementowanie i testowanie interfejsu graficznego aplikacji webowych w języku JavaScript oraz w HTML i CSS,
  • współpraca z innymi członkami zespołu (projektantami graficznymi i UX, programistami back-end, analitykami, testerami) w celu rozwijania oprogramowania jak najlepszej jakości,
  • prowadzenie przeglądów kodu oprogramowania powstającego w ramach zespołu,
  • wsparcie produkcyjnych wdrożeń rozwijanych systemów w razie występowania problemów i awarii wynikających z błędów w oprogramowaniu,
  • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej wytwarzanego oprogramowania.

  Wymagane kwalifikacje:

  • minimum 2 lata pracy na stanowisku programisty front-end,
  • bardzo dobra znajomość JavaScript, HTML5, CSS3,
  • doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji webowych korzystających z interfejsów REST,
  • znajomość zagadnień związanych z RWD,
  • przywiązanie do jakości tworzonego oprogramowania i zgodności implementowanych interfejsów z projektami graficznymi/UX,
  • umiejętność pracy w zespole i znajomość narzędzi wspierających pracę zespołową (issue trackery - używamy JIRA, systemy wersjonowania kodu - używamy Gita).

  Kwalifikacje mile widziane, ale nie obowiązkowe:

  • praktyczna znajomość JavaScript w wersji ES6,
  • praktyczna znajomość frameworków (np. Vue.js, React),
  • doświadczenie w pracy z taskrunnerami tj. Grunt / Gulp / webpack,
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną codzienną komunikację techniczną w międzynarodowym zespole,
  • praktyczna znajomość zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania na poziomie potrzebnym w codziennej pracy programisty,
  • znajomość wzorców projektowych.


  Realizujemy wiele projektów w różnych (w tym wyżej wymienionych) technologiach. Przydział osób do projektów jest u nas zawsze wypadkową umiejętności danej osoby i jej preferencji.

  Co Oferujemy?

   

  Osoba przyjęta do pracy na stanowisko programisty front-end może liczyć na:

  • stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę),
  • ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole,
  • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
  • elastyczne godziny pracy,
  • realizacja projektów dla dużych instytucji i firm,
  • udział we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie rzeczywistym użytkownikom nowatorskich rozwiązań,
  • współpracę z jednostkami naukowymi i instytucjami kultury z Polski, a często i z Europy,
  • możliwość zaangażowania się w projekty ważne dla rozwoju infrastruktury badawczej dla polskiej nauki i dostępu on-line do dziedzictwa kulturowego,
  • możliwość realizacji własnych badań i pomysłów na projekty,
  • szkolenia realizowane w ramach delegacji służbowych,
  • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej
  • komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy,
  • prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
  • strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników


  Forma zatrudnienia:
   umowa o pracę (pracownicy etatowi) lub umowa o dzieło (studenci)

  Jak aplikować?
  Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formacie PDF.

  Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

  Ja, <Imię i nazwisko>, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zapoznałem się ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

  • Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>.
  • Odbiorcami moich danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  • Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
  • Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.


  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01. W przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, aby po zakończeniu rekrutacji, CV i list motywacyjny pozostały w bazie danych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.


  W celu wykorzystywania w przyszłości, prosimy dodatkowo zamieścić na swoich dokumentach poniższą zgodę:


  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.


  Informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected] Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na to stanowisko. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy również, że w każdym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co wiąże się z nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w krokach procesu rekrutacji następujących po cofnięciu zgody oraz, w konsekwencji niemożnością podjęcia przez Panią/Pana pracy na rzecz Instytutu. W każdym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01.