Ta oferta pracy jest nieaktualna od 21 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 07.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Programista
  Miejsce pracy: Gdańsk

  Zadania i rola w zespole:

  • projektowanie i implementacja front-endu nowoczesnych aplikacji webowych
  • dostosowanie i wybór technologii wykonania komponentów aplikacji w celu zachowania odpowiedniej wydajności i skalowalności rozwiązania
  • przygotowanie i implementacja testów jednostkowych, integracyjnych i funkcjonalnych
  • wykorzystanie metodyk DevOps do wdrażania aplikacji (CI/CD)
  • specyfikacja i dostosowywanie API komponentów back-end do współpracy z tworzonymi aplikacjami

  Oczekiwania:

  • znajomość technologii: JavaScript, HTML5, CSS3
  • znajomość Node.js
  • znajomość metodyk testowania
  • znajomość technologii budowy aplikacji internetowych opartych o mikroserwisy
  • doświadczenie w pracy z narzędziami Git i Docker
  • komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
  • znajomość języka angielskiego

  Dodatkowym atutem będzie znajomość następujących zagadnień:

  • język Python
  • frameworki React, Koa, Django
  • narzędzia automatyzacji, np. Ansible
  • oprogramowanie OpenStack
  Praca będzie wykonywana w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (Nowy Gmach WETI PG).
   
  Prosimy o przesyłanie CV do dnia 31.03.2019 r.

  Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

  Prosimy o umieszczenie klauzuli:

  "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – [email protected]
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO
  4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
  6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
   
  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
   
  Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
   
  Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.