Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Programista Java

"Agnes" Spółka CywilnaO firmie

"Agnes" Spółka Cywilna

ul. Powstańców Warszawskich 57

Gdańsk

"Agnes" Spółka Cywilna

Jesteśmy ogólnopolską siecią sklepów obuwniczych.

Otwieramy się w dużych i małych miastach. Posiadamy około 200 punktów handlowych.
Istniejemy na rynku już ponad 20 lat, osiągając w tym czasie duży sukces handlowy.

Grupa przechodzi transformację cyfrową - rozbudowując i zmieniając swoje systemy informatyczne, dlatego poszukujemy osób na stanowisko:

Programista Java

Miejsce pracy: Gdańsk

Obowiązki

 • Implementacja nowych funkcjonalności w technologii Java
 • Weryfikacja i usuwanie pojawiających się problemów
 • Opracowywanie testów automatycznych, testowanie poprawności implementacji procesów biznesowych

Wymagania

 • Minimum roku komercyjnego doświadczenia w programowaniu w języku Java
 • Znajomość języka Java w wersji przynajmniej 8
 • Znajomość Spring/Spring Boot
 • Znajomość Hibernate
 • Znajomość Maven
 • Doświadczenie w pracy ze środowiskiem IntelliJ IDEA
 • Umiejętność pracy z repozytorium Git

Mile widziane

 • Znajomość SQL
 • Znajomość nierelacyjnych baz danych
 • Znajomość Docker
 • Znajomość środowiska Linux
 • Umiejętność pisania testów automatycznych

Oferujemy

 • Pracę w nowym projekcie, dzięki czemu pracownik ma realny wpływ na podejmowane decyzje projektowe i architektoniczne
 • Pracę z najnowszymi i aktualnie popularnymi technologiami
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje)
 • Możliwość samodzielnego realizowania zadań
 • Przyjazną atmosferę w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez WENUS Dariusz Reich, Krzysztof Reich Sp. J. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 57 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Programista Java. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie WENUS Dariusz Reich, Krzysztof Reich Sp. J.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 57 oraz podmiotów z nimi powiązanych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest WENUS Dariusz Reich, Krzysztof Reich Sp. J. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 57 (ADO).
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Programista.
 4. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3-4).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kadrowe. Ponadto jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym z ADO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 3 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 10. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


Jesteśmy ogólnopolską siecią sklepów obuwniczych.

Otwieramy się w dużych i małych miastach. Posiadamy około 200 punktów handlowych.
Istniejemy na rynku już ponad 20 lat, osiągając w tym czasie duży sukces handlowy.

Grupa przechodzi transformację cyfrową - rozbudowując i zmieniając swoje systemy informatyczne, dlatego poszukujemy osób na stanowisko:

Programista Java

Obowiązki

 • Implementacja nowych funkcjonalności w technologii Java
 • Weryfikacja i usuwanie pojawiających się problemów
 • Opracowywanie testów automatycznych, testowanie poprawności implementacji procesów biznesowych

Wymagania

 • Minimum roku komercyjnego doświadczenia w programowaniu w języku Java
 • Znajomość języka Java w wersji przynajmniej 8
 • Znajomość Spring/Spring Boot
 • Znajomość Hibernate
 • Znajomość Maven
 • Doświadczenie w pracy ze środowiskiem IntelliJ IDEA
 • Umiejętność pracy z repozytorium Git

Mile widziane

 • Znajomość SQL
 • Znajomość nierelacyjnych baz danych
 • Znajomość Docker
 • Znajomość środowiska Linux
 • Umiejętność pisania testów automatycznych

Oferujemy

 • Pracę w nowym projekcie, dzięki czemu pracownik ma realny wpływ na podejmowane decyzje projektowe i architektoniczne
 • Pracę z najnowszymi i aktualnie popularnymi technologiami
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje)
 • Możliwość samodzielnego realizowania zadań
 • Przyjazną atmosferę w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez WENUS Dariusz Reich, Krzysztof Reich Sp. J. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 57 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Programista Java. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie WENUS Dariusz Reich, Krzysztof Reich Sp. J.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 57 oraz podmiotów z nimi powiązanych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest WENUS Dariusz Reich, Krzysztof Reich Sp. J. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 57 (ADO).
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Programista.
 4. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3-4).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kadrowe. Ponadto jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym z ADO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 3 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 10. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy