Programista .NET

Cross Finance Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Firma Cross Finance, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko:

Programista .NET
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • dobra znajomość .NET, C#, ASP.NET MVC, WPF, Entity Framework
 • mile widziana znajomość WebApi, SQL (PostgreSQL, MySQL), SOAP, znajomość wzorców projektowych
 • znajomość systemów kontroli wersji
 • umiejętność pisania czystego i czytelnego kodu zgodnego z przyjętymi standardami
 • zaangażowanie, kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • dokładność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Zakres obowiązków:

 • rozwój istniejącego w firmie dedykowanego oprogramowania zbudowanego w technologii .NET
 • programowanie w warstwach logiki biznesowej, prezentacji, baz danych
 • dbanie o wydajność i bezpieczeństwo tworzonych rozwiązań

Oferujemy:

 • pracę przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w ambitnym zespole developerów
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • organizację pracy w oparciu o metodyki zwinne
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, prywatna opieka medyczna)
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk Aplikuj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk Aplikuj
KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS FINANCE SP. Z O.O.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CROSS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80‑350), ul. Chłopska 53 (dalej: CROSS).

Z CROSS można się skontaktować pisemnie na ww. adres. W CROSS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie (na ww. adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CROSS w następujących celach (i na następujących podstawach):

a)    zależnie od rodzaju umowy, która ma zostać zawarta w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:

w przypadku umowy o pracę: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rekrutacją i zawarciem umowy o pracę;

w przypadku umowy cywilnoprawnej: w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy i związanej z tym komunikacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)   w każdym przypadku także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

c)    w zakresie wykraczającym poza dane przetwarzane na podstawach z pkt. a) - b) powyżej – na podstawie Pani/Pana zgody (tj. na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów (chyba, że dojdzie do Pani/Pana zatrudnienia): (i) okres niezbędny do przeprowadzenia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - także przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora. Jednakże w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane najpóźniej do chwili jej wycofania.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą lub mogą być: pracownicy i współpracownicy CROSS, kontrahenci, w tym dostawcy usług informatycznych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, profesjonalni doradcy, podmiot i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń CROSS, organy administracji publicznej, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości.

Podanie i umożliwienie CROSS przetwarzania Pani/Pana danych (poza przetwarzanymi wyłącznie na podstawie zgody) jest wymogiemumownym (jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę lub współpracę), a w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę także wymogiem ustawowym (w zakresie określonym w 221 Kodeksu pracy). Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich w powszechnie używanym formacie w celu ich przesłania innemu administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Firma Cross Finance, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko:

Programista .NET

Zakres obowiązków:

 • rozwój istniejącego w firmie dedykowanego oprogramowania zbudowanego w technologii .NET
 • programowanie w warstwach logiki biznesowej, prezentacji, baz danych
 • dbanie o wydajność i bezpieczeństwo tworzonych rozwiązań

Wymagania:

 • dobra znajomość .NET, C#, ASP.NET MVC, WPF, Entity Framework
 • mile widziana znajomość WebApi, SQL (PostgreSQL, MySQL), SOAP, znajomość wzorców projektowych
 • znajomość systemów kontroli wersji
 • umiejętność pisania czystego i czytelnego kodu zgodnego z przyjętymi standardami
 • zaangażowanie, kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • dokładność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • pracę przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w ambitnym zespole developerów
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • organizację pracy w oparciu o metodyki zwinne
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, prywatna opieka medyczna)
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk Aplikuj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk Aplikuj
KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS FINANCE SP. Z O.O.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CROSS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80‑350), ul. Chłopska 53 (dalej: CROSS).

Z CROSS można się skontaktować pisemnie na ww. adres. W CROSS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie (na ww. adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CROSS w następujących celach (i na następujących podstawach):

a)    zależnie od rodzaju umowy, która ma zostać zawarta w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:

w przypadku umowy o pracę: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rekrutacją i zawarciem umowy o pracę;

w przypadku umowy cywilnoprawnej: w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy i związanej z tym komunikacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)   w każdym przypadku także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

c)    w zakresie wykraczającym poza dane przetwarzane na podstawach z pkt. a) - b) powyżej – na podstawie Pani/Pana zgody (tj. na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów (chyba, że dojdzie do Pani/Pana zatrudnienia): (i) okres niezbędny do przeprowadzenia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - także przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora. Jednakże w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane najpóźniej do chwili jej wycofania.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą lub mogą być: pracownicy i współpracownicy CROSS, kontrahenci, w tym dostawcy usług informatycznych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, profesjonalni doradcy, podmiot i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń CROSS, organy administracji publicznej, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości.

Podanie i umożliwienie CROSS przetwarzania Pani/Pana danych (poza przetwarzanymi wyłącznie na podstawie zgody) jest wymogiemumownym (jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę lub współpracę), a w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę także wymogiem ustawowym (w zakresie określonym w 221 Kodeksu pracy). Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich w powszechnie używanym formacie w celu ich przesłania innemu administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy