Ta oferta pracy jest nieaktualna od 76 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista .NET

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 09.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla przedsiębiorstw w Polsce,
  Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy autorem systemów optymalizujących realizację procesów biznesowych, obieg dokumentów, narzędzi analitycznych oraz rozwiązań do zarządzania organizacją.
   
  Dowiedz się o nas więcej: www.domdata.pl
  PROGRAMISTA .NET

  Zakres obowiązków:

  • projektowanie i tworzenie wysokiej jakości rozwiązań w oparciu o platformę .NET,
  • współpraca z doświadczonym zespołem projektowym,
  • wspieranie dobrej atmosfery w pracy :)

  Wymagania:

  • umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
  • kreatywność i zaangażowanie w wykonywane prace,
  • znajomość platformy .NET, w szczególności języka C#,
  • znajomość Microsoft SQL Server i języka T-SQL,
  • znajomość Web Services oraz WCF,
  • umiejętność pracy w zespole projektowym,
  • komunikatywność i pozytywne nastawienie :)

  Mile widziane:

  • znajomość platformy Windows Workflow Foundation,
  • znajomość technologii Apache Kafka, IBM MQ, MSDTC,
  • znajomość standardów OWASP, JWT,
  • znajomość języka angielskiego,
  • pasje i apetyt na życie.

  Oferujemy:

  • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i zdefiniowania indywidualnej ścieżki kariery,
  • ciekawe projekty w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej,
  • udział w prestiżowych przedsięwzięciach międzynarodowych,
  • szkolenia prowadzone wewnętrznie i zewnętrznie,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania,
  • pracę w zespołach z doświadczeniem biznesowym i projektowym,
  • interesujące wyzwania i zdobycie doświadczenia.

  Dostępność kart sportowych Multisport, imprezy integracyjne oraz eventy budujące dobre relacje w zespołach projektowych.

   

  Dodatkowo pyszna kawa, owoce i przyjazna atmosfera. :)


  Oferty (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: DomData AG Sp. z o.o., Al. Solidarności 46 , 61-696 Poznań lub klikając przycisk APLIKUJ.

   

  Miejsce pracy: Poznań
  Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

  Zapraszamy do składania aplikacji również absolwentów lub studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych.

   

  W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 pozycja 883"

  Administratorem Twoich danych jest DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Aleje Solidarności 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266405, NIP: 781-17-91-536, REGON 300376799, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (dalej „my”).

   Dane kontaktowe

  Możesz się z nami skontaktować poprzez adres  email: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby (podany wyżej).

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • przeprowadzić bieżący proces rekrutacji, w tym ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;
  • przygotować dokumentację niezbędną do zawarcia z Tobą umowy o pracę – jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas;
  • archiwizować Twoje dane w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Z tego też względu prosimy abyś umieścił w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Aleje Solidarności 46,, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

   Podstawa prawna przetwarzania

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 22(1) § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę (jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas) – w zakresie Twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
  • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i doświadczeniu podczas rozmowy – jest to na m potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji.

   

  Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w tym dostawcom usług rekrutacyjnych, usług utrzymania systemów informatycznych, usług przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

  Zbieramy Twoje dane osobowe:

  • bezpośrednio od Ciebie podczas procesu rekrutacji; lub
  • od agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy, jeżeli rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem takich podmiotów. W takim przypadku agencja rekrutacyjna lub pośrednictwa pracy przekazuje nam Twoje dane za Twoją zgodą. Od agencji otrzymujemy Twoje następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i uprawnienia, a także inne dane, które przekazałeś agencji rekrutacyjnej lub agencji pośrednictwa pracy.

   Okres przetwarzania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu:

  • przez 1 miesiąc licząc od końca miesiąca w którym rekrutacja została zakończona;
  • bezterminowo– jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji.

  Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłane e-maila na adres [email protected]

  Prawo wyrażenia sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Podanie danych w celu zawarcia umowy o prace jest obowiązkowe i wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.