Programista .NET

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  topWIĘCEJ NIŻ TOWARZYSTWO...

  MACIF Życie TUW jest jedynym w Polsce, otwartym dla wszystkich, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oferującym ubezpieczenia na życie. Nadrzędnym celem, jaki stawia przed sobą MACIF Życie TUW jest realizacja potrzeb i oczekiwań Klientów: zarówno osób indywidualnych, jak i pracowników przedsiębiorstw, instytucji, czy Klientów Banku, w dziedzinie ubezpieczeń na życie. MACIF Życie TUW to rozwiązania proste, przejrzyste, elastyczne, przy najkorzystniejszej cenie i nienagannej jakości obsługi.

  Programista .NET
  Miejsce pracy: Warszawa (Wola)
  Rodzaj kontraktu: umowa o pracę

  Oferujemy:

  • Przyjazny zespół profesjonalistów
  • Wsparcie i wiedzę przełożonych
  • Możliwość korzystania z pakietów dodatkowych w postaci ubezpieczeń na życie, dofinansowania do urlopu, dofinansowania do karty MultiSport
  • Pakiet świadczeń dodatkowych (m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
  • Owoce w pracy
  • Możliwość częściowej pracy zdalnej

  Zadania na stanowisku:

  • Tworzenie i rozwój oprogramowania w technologii .NET
  • Analiza zgodności tworzonych rozwiązań z wymaganiami biznesowymi
  • Poprawianie błędów systemu oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez testerów i użytkowników
  • Tworzenie dokumentacji technicznej
  • Udział w projektach informatycznych Towarzystwa

  Wymagamy:

  • Minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Programisty (.NET/C#)
  • Biegłej znajomości języka C# oraz platformy .NET
  • Znajomości: WCF, WPF, Entity Framework
  • Praktycznej znajomości języka SQL/T-SQL (procedury składowane, triggery, indeksy itp.)
  • Umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy zespołowej

  Mile widziane:

  • Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej
  • Znajomość ESB, microservices, Postgres, Java Angular2
  • Doświadczenie w pracy w zwinnych metodykach projektowych
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, poprzez kliknięcie poniższego przycisku „Aplikuj”.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, ul. Bema 89 moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowego oświadczenia:

  „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, ul. Bema 89   moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa zwana dalej MACIF Życie TUW informuje, iż

  a) będzie administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, którzy aplikują na poszukiwane w niniejszym ogłoszeniu stanowisko,

  b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,

  c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO) oraz art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Kodeksu Pracy;

  d) odbiorcami danych osobowych mogą być firmy, wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

  e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

  f) posiadają Państwo prawo do:

  1)     dostępu do swoich danych osobowych,
  2)     sprostowania swoich danych osobowych,
  3)     usunięcia swoich danych osobowych,
  4)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6)     przenoszenia swoich danych osobowych,
  7)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  8)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

  g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  bottom