Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.

Programista Oracle

Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.O firmie

Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.

Gillette 9

Łódź

ILS Sp. z o.o. to spółka, należąca do Pelion SA*, umiejscowiona w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Retkini, poszukuje do swojego zespołu kandydatów na stanowisko:
Programista Oracle
Miejsce pracy: Łódź

W co Cię zaangażujemy? Nad czym będziemy wspólnie pracowali? 

 

Jako Programista Oracle w naszych strukturach będziesz miał/miała możliwość: 

 • Udziału w analizie biznesowej 
 • Modelowania struktur danych oraz projektowania modułów oprogramowania
 • Implementacji wymagań biznesowych w istniejących modułach oprogramowania 
 • Tworzenia i optymalizacji zapytań SQL oraz procedur składowanych 
 • Przygotowywania niezbędnej dokumentacji technicznej 
 • Współpracy z innymi członkami zespołu oraz klientami wewnętrznymi

Jakich umiejętności i doświadczenia poszukujemy? 

 

Do naszego zespołu szukamy osób, które wyróżniają się:  

 • Dobrą praktyczną znajomość SQL, PLSQL oraz baz danych Oracle 11g / 12c (min. 2 lata doświadczenia) 
 • Praktyczną znajomością innego języka programowania (preferowana JAVA) 
 • Samodzielnością w rozwiązywaniu problemów 
 • Komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole 
 • Umiejętnością pisania czytelnego kodu 

Mile widziane u naszych kandydatów: 

 • Umiejętność programowania w Oracle Application Express (APEX) i/lub Oracle Forms/Reports i/lub ORDS 
 • Znajomość innych produktów Oracle (Weblogic) 

Co otrzymasz od nas na starcie? 

 

Naszym pracownikom oferujemy szeroki pakiet benefitów i możliwości: 

 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia 
 • Dostęp do najnowszych technologii 
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach projektów 
 • Elastyczne godziny pracy 
 • Przyjazną atmosferę pracy 
 • Możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji 
 • Prywatną opiekę medyczną 
 • Dofinansowanie pakietu sportowego Fit Profit 
 • Możliwość ubezpieczenia Grupowego 
 • Ubezpieczenie lekowe (80% dofinansowania do leków na receptę) 
 • Spotkania integracyjne 
 • Bony świąteczne i niespodzianki od firmy 
 • Szczepienia przeciwko grypie 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Pelion SA* to jedna z największych firm działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Pelion obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności realizowanymi odpowiednio przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint S.A. – sprzedaż hurtowa, Urtica i Pharmalink– zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne, DOZ S.A., Natura sp. z o. o., Limedika, Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine – sprzedaż detaliczna oraz liczne spółki działalności pozostałej.

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest ILS - Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź; adres do korespondencji: Kinga C. Gillette 9/11, 94-406 Łódź: tel. 42 200 61 08, adres e-mail: [email protected] W ILS powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail [email protected] Przekazane Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

ILS Sp. z o.o. to spółka, należąca do Pelion SA*, umiejscowiona w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Retkini, poszukuje do swojego zespołu kandydatów na stanowisko:
Programista Oracle

W co Cię zaangażujemy? Nad czym będziemy wspólnie pracowali? 

 

Jako Programista Oracle w naszych strukturach będziesz miał/miała możliwość: 

 • Udziału w analizie biznesowej 
 • Modelowania struktur danych oraz projektowania modułów oprogramowania
 • Implementacji wymagań biznesowych w istniejących modułach oprogramowania 
 • Tworzenia i optymalizacji zapytań SQL oraz procedur składowanych 
 • Przygotowywania niezbędnej dokumentacji technicznej 
 • Współpracy z innymi członkami zespołu oraz klientami wewnętrznymi

Jakich umiejętności i doświadczenia poszukujemy? 

 

Do naszego zespołu szukamy osób, które wyróżniają się:  

 • Dobrą praktyczną znajomość SQL, PLSQL oraz baz danych Oracle 11g / 12c (min. 2 lata doświadczenia) 
 • Praktyczną znajomością innego języka programowania (preferowana JAVA) 
 • Samodzielnością w rozwiązywaniu problemów 
 • Komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole 
 • Umiejętnością pisania czytelnego kodu 

Mile widziane u naszych kandydatów: 

 • Umiejętność programowania w Oracle Application Express (APEX) i/lub Oracle Forms/Reports i/lub ORDS 
 • Znajomość innych produktów Oracle (Weblogic) 

Co otrzymasz od nas na starcie? 

 

Naszym pracownikom oferujemy szeroki pakiet benefitów i możliwości: 

 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia 
 • Dostęp do najnowszych technologii 
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach projektów 
 • Elastyczne godziny pracy 
 • Przyjazną atmosferę pracy 
 • Możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji 
 • Prywatną opiekę medyczną 
 • Dofinansowanie pakietu sportowego Fit Profit 
 • Możliwość ubezpieczenia Grupowego 
 • Ubezpieczenie lekowe (80% dofinansowania do leków na receptę) 
 • Spotkania integracyjne 
 • Bony świąteczne i niespodzianki od firmy 
 • Szczepienia przeciwko grypie 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest ILS - Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź; adres do korespondencji: Kinga C. Gillette 9/11, 94-406 Łódź: tel. 42 200 61 08, adres e-mail: [email protected] W ILS powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail [email protected] Przekazane Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pelion SA* to jedna z największych firm działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Pelion obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności realizowanymi odpowiednio przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint S.A. – sprzedaż hurtowa, Urtica i Pharmalink– zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne, DOZ S.A., Natura sp. z o. o., Limedika, Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine – sprzedaż detaliczna oraz liczne spółki działalności pozostałej.

Ogłoszenie archiwalne