Creatuity Sp. z o.o.

Programista PHP

Creatuity Sp. z o.o.O firmie

6000-16000 zł brutto / mies.
 • ul. Barska 4/2, 61-489 Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • Ważna jeszcze 5 dni
  27 Luty 2020
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista
Programista PHP
Miejsce pracy: Poznań

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się we wdrożeniach e-commerce na platformie Magento dla klientów z całego świata. 

Jako jeden z najbardziej utytułowanych w 2018 roku partnerów Magento na świecie, stawiamy na wysoką jakość kodu oraz innowacyjne rozwiązania. Pomimo globalnego zasięgu, słyniemy z niepowtarzalnej atmosfery panującej w biurze, co czyni nas świetnym i zgranym zespołem zarówno w godzinach pracy jak i po nich. 

Nasze osiągnięcia

 • Magento Imagine 2018 Excellence Award „Rural King: Best-in-Class Fulfillment”
 • Magento Imagine 2018 “Spirit of Excellence – Americas” Award
 • Magento Imagine 2016 Magento Master dla naszego CEO, Joshua Warren
 • Magento Imagine 2015 “Magento 2 Extension Challenge” – trzecie miejsce

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź Creatuity.com

Co będziesz u nas robić?

 • Tworzyć wysokiej jakości kod w projektach opartych o platformę Magento 2,
 • Wspierać innych członków zespołu swoją wiedzą.

Czego wymagamy?

 • Około 3 lat doświadczenia jako Programista PHP,
 • SOLIDnych umiejętności programowania obiektowego,
 • Dbałości o dobrą jakość tworzonego kodu,
 • Znajomości MySQL na poziomie średnio-zaawansowanym,
 • Znajomości języka angielskiego w piśmie na poziomie B1/B2. 

Jak możesz zabłysnąć?

 • Doświadczenie w pracy z platformą Magento lub Magento 2,
 • Certyfikat Magento Developer,
 • Znajomość systemu kontroli wersji Git.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Atrakcyjne wynagrodzenie do 16 000 PLN na FV,
 • Regularne wyjścia integracyjne w godzinach pracy,
 • Specjalny fundusz dla każdego na docenianie kolegów / koleżanek z pracy,
 • Parking rowerowy,
 • Naukę języka angielskiego,
 • Imprezy integracyjne,
 • Możliwość wyjazdu do biura w USA,
 • Udział w konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach branżowych,
 • Pracę z osobami o dużej wiedzy od których możesz się uczyć,
 • Nowoczesne narzędzia programistyczne
 • Niepowtarzalną atmosferę pracy, której nie znajdziesz w żadnej korporacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,-  zł w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach jest Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,- zł (dalej jako Creatuity sp. z o.o.);
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
 3. dane osobowe kandydatów do procesu rekrutacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych na pracowników Creatuity sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane przekazane przez kandydata będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy, chyba, że kandydat wyraz zgodę na dalsze przetwarzanie.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach rekrutacji prowadzonych przez Creatuity sp. z o.o. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się we wdrożeniach e-commerce na platformie Magento dla klientów z całego świata. 

Jako jeden z najbardziej utytułowanych w 2018 roku partnerów Magento na świecie, stawiamy na wysoką jakość kodu oraz innowacyjne rozwiązania. Pomimo globalnego zasięgu, słyniemy z niepowtarzalnej atmosfery panującej w biurze, co czyni nas świetnym i zgranym zespołem zarówno w godzinach pracy jak i po nich. 

Nasze osiągnięcia

 • Magento Imagine 2018 Excellence Award „Rural King: Best-in-Class Fulfillment”
 • Magento Imagine 2018 “Spirit of Excellence – Americas” Award
 • Magento Imagine 2016 Magento Master dla naszego CEO, Joshua Warren
 • Magento Imagine 2015 “Magento 2 Extension Challenge” – trzecie miejsce

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź Creatuity.com

Programista PHP

Co będziesz u nas robić?

 • Tworzyć wysokiej jakości kod w projektach opartych o platformę Magento 2,
 • Wspierać innych członków zespołu swoją wiedzą.

Czego wymagamy?

 • Około 3 lat doświadczenia jako Programista PHP,
 • SOLIDnych umiejętności programowania obiektowego,
 • Dbałości o dobrą jakość tworzonego kodu,
 • Znajomości MySQL na poziomie średnio-zaawansowanym,
 • Znajomości języka angielskiego w piśmie na poziomie B1/B2. 

Jak możesz zabłysnąć?

 • Doświadczenie w pracy z platformą Magento lub Magento 2,
 • Certyfikat Magento Developer,
 • Znajomość systemu kontroli wersji Git.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Atrakcyjne wynagrodzenie do 16 000 PLN na FV,
 • Regularne wyjścia integracyjne w godzinach pracy,
 • Specjalny fundusz dla każdego na docenianie kolegów / koleżanek z pracy,
 • Parking rowerowy,
 • Naukę języka angielskiego,
 • Imprezy integracyjne,
 • Możliwość wyjazdu do biura w USA,
 • Udział w konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach branżowych,
 • Pracę z osobami o dużej wiedzy od których możesz się uczyć,
 • Nowoczesne narzędzia programistyczne
 • Niepowtarzalną atmosferę pracy, której nie znajdziesz w żadnej korporacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,-  zł w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach jest Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,- zł (dalej jako Creatuity sp. z o.o.);
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
 3. dane osobowe kandydatów do procesu rekrutacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych na pracowników Creatuity sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane przekazane przez kandydata będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy, chyba, że kandydat wyraz zgodę na dalsze przetwarzanie.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach rekrutacji prowadzonych przez Creatuity sp. z o.o. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Ogłoszenie archiwalne