Ta oferta pracy jest nieaktualna od 34 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista / Programistka Java

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-02-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB jest państwowym instytutem badawczym, który gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes. W związku z dynamicznym rozwojem, OPI PIB poszukuje pracownika do Laboratorium Systemów Biznesowych:

  PROGRAMISTA/ ROGRAMISTKA JAVY
  Miejsce pracy: Warszawa

  Liczba etatów: 4

  Wymagania:

  • doświadczenie w pracy ze środowiskiem Java EE 7 (JavaServer Faces 2.2, CDI, EJB 3);
  • doświadczenie w pracy z technikami internetowymi (protokół HTTP, języki HTML, JavaScript);
  • doświadczenie w pracy z bazami danych (język SQL);
  • znajomość języka angielskiego na poziome pozwalającym czytać ze zrozumieniem dokumentację techniczną;
  • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (lub studenci ostatniego roku studiów).

  Dodatkowym atutem będzie znajomość:

  • środowiska Eclipse IDE lub Intellij IDEA;
  • środowiska Spring Framework i/lub Struts 1.3.;
  • konfiguracji serwera JBoss (WildFly);
  • bazy danych Oracle;
  • technologii AJAX;

  Pożądane cechy:

  • umiejętność pracy w zespole;
  • kreatywność;
  • aktywność.

  Oferujemy:

  • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się firmie;
  • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
  • miłą atmosferę pracy; work life balance;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy- doskonały dojazd (metro), własny, bezpłatny parking;
  • opiekę zdrowotną w prywatnym Centrum Medycznym;
  • karty Multisport oraz szeroki pakiet benefitów.

   

  Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko wysyłając swoje cv i list motywacyjny za pomocą przycisku aplikowania (w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska). Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
   
  Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
  2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.
  * niepotrzebne skreślić
   
  Klauzula informacyjna dot. danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
   Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
   Państwa dane będą przetwarzane w celu:
   • przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   • kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   • po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  4. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
   o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
  8. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
  9. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.