Programista / Programistka Mid/Senior Java

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut BadawczyO firmie

 • aleja Niepodległości 188 b, 14-100 Warszawa, Polska

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista
top

Programista / Programistka Mid/Senior Java

Miejsce pracy: Warszawa
line

Liczba etatów: 7

 

Jeżeli chcesz pracować w multidyscyplinarnym i zgranym zespole (Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych http://lis.opi.org.pl), brać udział w dużych projektach informatycznych, mieć dostęp do nowoczesnych technologii i tworzyć jeden z największych w Europie systemów gromadzących dane o nauce – świetnie trafiłeś!

Twoje obowiązki:

 • rozwój systemu z wykorzystaniem: Java 11, Spring 5, Hibernate, Oracle 12c, REST, Angular 2+;
 • dbanie o wysoką jakość kodu i stosowanie dobrych praktyk inżynierii programowania;
 • pisanie testów jednostkowych;
 • praca w metodyce SCRUM;
 • praca z systamami wdrażanymi w procesie Continuous Delivery;
 • współpraca z zespołami analityków i testerów.
line

Oczekujemy:

Minimum 2 z poniższych:

 • praktycznej wiedzy odnośnie wykorzystania DDD, CQRS, Ports and Adapters;
 • praktycznej wiedzy odnośnie architektury mikroserwisowej i wykorzystania Spring 5 / Spring Boot / Spring Cloud do jej budowy;
 • praktyczna znajomość Angular 2+

oraz

 • bardzo dobrej znajomości języka Java 8+;
 • dobrej znajomości technologii Hibernate 5;
 • znajomości relacyjnych baz danych oraz języka SQL;
 • znajomości metodyki programowania obiektowego;
 • dbałości o jakość kodu, znajomości dobrych praktyk programowania oraz wzorców projektowych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość technologii/narzędzi: Git, Maven, Docker, Kafka, REST, Spock, Intellij Idea;
 • znajomość technologii webowych (JSF, HTML, CSS, JavaScript).
line

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie, rynkowe wynagrodzenie
 • prestiżowe projekty
 • szkolenia, konferencje, warszaty naukowe
 • miła atmosfera pracy
 • możliwość korzystania z opieki medycznej oraz dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
 • doskonała lokalizacja
 • dogodny dojazd
  metro, tramwaj, autobus, własny parking
line

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, która tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, prowadzi badania i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

line

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać klikając w przycisk:

line

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
bottom

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, która tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, prowadzi badania i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Programista / Programistka Mid/Senior Java

Liczba etatów: 7

 

Jeżeli chcesz pracować w multidyscyplinarnym i zgranym zespole (Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych http://lis.opi.org.pl), brać udział w dużych projektach informatycznych, mieć dostęp do nowoczesnych technologii i tworzyć jeden z największych w Europie systemów gromadzących dane o nauce – świetnie trafiłeś!

Twoje obowiązki:

 • rozwój systemu z wykorzystaniem: Java 11, Spring 5, Hibernate, Oracle 12c, REST, Angular 2+;
 • dbanie o wysoką jakość kodu i stosowanie dobrych praktyk inżynierii programowania;
 • pisanie testów jednostkowych;
 • praca w metodyce SCRUM;
 • praca z systamami wdrażanymi w procesie Continuous Delivery;
 • współpraca z zespołami analityków i testerów.

Oczekujemy:

Minimum 2 z poniższych:

 • praktycznej wiedzy odnośnie wykorzystania DDD, CQRS, Ports and Adapters;
 • praktycznej wiedzy odnośnie architektury mikroserwisowej i wykorzystania Spring 5 / Spring Boot / Spring Cloud do jej budowy;
 • praktyczna znajomość Angular 2+

oraz

 • bardzo dobrej znajomości języka Java 8+;
 • dobrej znajomości technologii Hibernate 5;
 • znajomości relacyjnych baz danych oraz języka SQL;
 • znajomości metodyki programowania obiektowego;
 • dbałości o jakość kodu, znajomości dobrych praktyk programowania oraz wzorców projektowych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość technologii/narzędzi: Git, Maven, Docker, Kafka, REST, Spock, Intellij Idea;
 • znajomość technologii webowych (JSF, HTML, CSS, JavaScript).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie, rynkowe wynagrodzenie
 • prestiżowe projekty
 • szkolenia, konferencje, warszaty naukowe
 • miła atmosfera pracy
 • możliwość korzystania z opieki medycznej oraz dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
 • doskonała lokalizacja
 • dogodny dojazd
  metro, tramwaj, autobus, własny parking

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać klikając w przycisk:

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Ogłoszenie archiwalne