Oferta pracy

Programista Swift/iOS (Regular)

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEO firmie

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

Jana Pawła II 10

Poznań

Kim jesteśmy?

PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Jesteśmy miejscem, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polski Internet Optyczny PIONIER, stanowiącej podstawę do działań PCSS w wielu obszarach. Działamy już 27 lat i obecnie zatrudniamy ponad 350 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. Każdy z pionów PCSS składa się z aktywnych grup badawczo-rozwojowych, których praca skupia się na różnych aspektach budowania, utrzymywania i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej na potrzeby nauki, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W naszej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych.

Zespół Aplikacji Mobilnych w Dziale Technologii Internetu Rzeczy PCSS od lat specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania mobilnego. Naszym flagowym produktem jest aplikacja do wspierania konferencji Conference4me (https://conference4me.psnc.pl/en/) dostępna na platformy mobilne Android, iOS oraz Windows.

 

Kogo szukamy?

Do Działu Technologii Internetu Rzeczy PCSS poszukujemy:
Programisty/stki Swift/iOS
Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
(Dział Technologii Internetu Rzeczy PCSS)
poszukuje pracowników na stanowisko:
 

Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 

Do Działu Technologii Internetu Rzeczy PCSS poszukujemy programistki lub programisty Swift/iOS. Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • projektowanie, implementowanie i testowanie oprogramowania w języku Swift, w tym również projektowanie struktur i baz danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania,
 • współpraca z innymi członkami zespołu (programiści, projektanci, analitycy, testerzy) w celu rozwijania oprogramowania jak najlepszej jakości,
 • prowadzenie przeglądów kodu oprogramowania powstającego w ramach zespołu oraz implementacja testów jednostkowych,
 • wsparcie produkcyjnych wdrożeń rozwijanych systemów w razie występowania problemów i awarii wynikających z błędów w oprogramowaniu,
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej wytwarzanego oprogramowania.

Wymagane kwalifikacje:

 • minimum 2 lata pracy na stanowisku programisty Swift/iOS,
 • dobra znajomość języka programowania Swift (w wersji 4 lub nowszej),
 • doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji webowych i/lub interfejsów REST,
 • doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji wykorzystujących relacyjne bazy danych,
 • przywiązanie do jakości tworzonego oprogramowania i umiejętność pisania automatycznych testów jednostkowych i integracyjnych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację oraz korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy w zespole i znajomość narzędzi wspierających pracę zespołową (issue trackery, systemy wersjonowania kodu, systemy ciągłej integracji).

 

Kwalifikacje mile widziane, ale nie obowiązkowe:

 • praktyczna znajomość iOS 11.0 +,
 • praktyczna znajomość fastlane.tools,
 • praktyczna znajomość języka Python (skrypty),
 • praktyczna znajomość zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania na poziomie potrzebnym w codziennej pracy programisty

 

Realizujemy wiele projektów w różnych (w tym wyżej wymienionych) technologiach. Przydział osób do projektów jest u nas zawsze wypadkową umiejętności danej osoby i jej preferencji.

Co oferujemy?

 

Osoba przyjęta do pracy na stanowisko programisty Swift/iOS może liczyć na:

  • stabilną i ciekawą pracę w oparciu o umowę o pracę w zgranym i ambitnym zespole
  • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych.
  • możliwość realizacji własnych badań i pomysłów na projekty
  • udział we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie rzeczywistym użytkownikom nowatorskich rozwiązań
  • możliwość zaangażowania się w projekty ważne dla rozwoju infrastruktury badawczej dla polskiej nauki
  • współpracę z jednostkami naukowymi z Polski, a często i z Europy,

Prosimy o zamieszczanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny.

 
Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail [email protected]
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy