Programista testów automatycznych Java

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 25 dni (do 13.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Solwit to firma informatyczna, specjalizująca się w technologiach ICT, w szczególności w rozwoju i testowaniu oprogramowania aplikacyjnego, systemowego i wbudowanego. Tworzymy i testujemy rozwiązania informatyczne oraz świadczymy usługi programistyczne dla Klientów różnych branż.

  Solwit to połączenie zalet niedużej, elastycznej i przyjaznej firmy z najlepszymi praktykami, stosowanymi w światowych korporacjach. Dotyczy to zarówno systemu zarządzania firmą, jak realizowanych zadań i projektów. Łączymy dojrzałość z kreatywnością, a wysoką kulturę technologiczną i analityczną, z nieszablonowym podejściem do tworzenia rozwiązań. Jest to możliwe dzięki unikatowemu doświadczeniu naszych menedżerów oraz współpracy Solwitu z klientami, reprezentującymi uznane światowe marki.

  Więcej o nas: www.solwit.com
  Programista testów automatycznych Java
  Miejsce pracy: Gdańsk
  OBOWIĄZKI:
  • Analizowanie działania oprogramowania pod kątem zgodności z wymaganiami biznesowymi i technicznymi
  • Przygotowywanie przypadków testowych pod kątem testów automatycznych
  • Tworzenie i wykonywanie testów automatycznych (Selenium WebDriver / JAVA /  Cucumber / Katalon)
  • Raportowanie błędów i weryfikacja poprawek
  • Raportowanie statusu testów
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe o profilu Informatyka lub podobnym (stopień inżynierski lub magisterski)
  • Przynajmniej 3 lata doświadczenia w automatyzacji testów w Javie (JDK8, JDK11)
  • Przynajmniej 2 lata doświadczenia w pracy z frameworkiem Selenium Webdriver
  • Znajomość wzorców projektowych oraz dobrych praktyk wykorzystywanych w Selenium Webdriver
  • Doświadczenie w automatyzacji w technikach BDD lub Keyword Driven Development
  • Dobra znajomość języka angielskiego

  Mile widziane:

  • Doświadczenie z systemami bankowymi
  • Znajomość frameworków Spring, Angular
  • Znajomość frameworku Cucumber
  • Znajomość narzędzia Katalon oraz HP QTP/UFT
  • Znajomość SQL

  OFERUJEMY:

  • Ubezpieczenie na życie
  • Owocowe poniedziałki
  • Szkolenia, certyfikaty, kursy
  • Prywatne ubezpieczenie medyczne
  • Lekcje angielskiego
  • Darmowy parking
  • Dobry dojazd komunikacją miejską
  • Specjalne miejsca dla rowerów
  • Karta sportowa: multisport / ok system
  • Ouarterlies, czyli wyjścia zespołowe
  • Najnowszy sprzęt
  • Coroczna impreza integracyjna
  • Pakiet relokacyjny

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solwit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Azymutalnej 11;
  2. Solwit SA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres mailowy: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty:
   - pracownicy Solwit S.A. zaangażowani w proces rekrutacji;

   - klienci Solwit S.A.,
   - kontrahenci, z którymi Solwit S.A. prowadzi negocjacje handlowe,
   - osoby współpracujące z Solwit na podstawie umowy o współpracy (tzw. osoby samozatrudnione);
   - administratorzy systemu;
  1. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu zgody, mogą być przekazane do klientów lub kontrahentów Solwit S.A., przy czym będą podlegały pseudonimizacji (usunięciu danych umożliwiających identyfikację osoby);
  2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa);
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko albo zakończenia rekrutacji na inne stanowiska w przypadku wyrażenia na to zgody, a także do momentu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji;
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy [email protected];
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez Solwit S.A.
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie danych podanych w CV w celu wybrania kandydata na określone stanowisko, w tym m.in. ze względu na wykształcenie, umiejętności lub doświadczenie zawodowe. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór lub odrzucenie Pana/Pani kandydatury.

  Zgodnie z artykułem 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jest Pani/Pan zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, wykształcenie, historia zatrudnienia („Dane Osobowe”), w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

  W przesyłanym CV może Pani/Pan chcieć przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, co do których nie ma prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu pracy („Dodatkowe Dane Osobowe”). W takiej sytuacji, w celu umożliwienia legalnego przetwarzania takich danych, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Pani/Pana zgody. Z tego względu, w przypadku przekazania swojego CV zawierającego również Dodatkowe Dane Osobowe, rozumiemy, że poprzez kliknięcie przycisku Wyślij udziela Pani/Pan zgody na przetwarzanie również Dodatkowych Danych Osobowych dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku Danych Osobowych. Nie ma Pani/Pan obowiązku przekazywania Dodatkowych Danych Osobowych i zgoda udzielana jest dobrowolnie. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody w odniesieniu do Dodatkowych Danych Osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.