Ta oferta pracy jest nieaktualna od 60 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista Testów Automatycznych

 • Kraków, Tarnów, Wadowice, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

   

  IGE+XAO Polska sp. z o.o. producent i dostawca innowacyjnego oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych, układów automatyki i energetyki oraz wiązek kablowych zatrudni na umowę o pracę do siedziby w KRAKOWIE oraz do oddziałów w TARNOWIE i WADOWICACH:

  Programistów Testów Automatycznych
  Miejsce pracy: Kraków, Tarnów, Wadowice

  Obowiązki:

  Tworzenie skryptów testowych w środowisku TestComplete do testowania aplikacji CAD/PLM

  Wymagania:

  • znajomość VisualBasica, poparta minimum rocznym doświadczeniem
  • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz posługiwanie się dokumentacją

  Mile widziane:

  • znajomość C++/C#
  • znajomość PowerShell
  • znajomość środowiska TestComplete

  Oferujemy:

  • bardzo interesującą pracę w międzynarodowym gronie specjalistów,
  • uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego
  • rozwój zawodowy
  • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

  Oferty zawierające:

  • CV (w języku angielskim) oraz list motywacyjny
  • mile widziane udokumentowanie obecnych osiągnięć

  prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Zapraszamy na stronę www.ige-xao.com.pl

  Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Programisty Testów Automatycznych , w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

  Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,
  • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,
  • moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,
  • mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,
  • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
  • mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,
  • moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,
  • wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,
  • IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].