Programme Manager (Central Europe North) - Fixed Term Contract

 • pomorskie
 • Kierownik
 • 26.06.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 26.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.

  We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete.

  Currently we are looking for results-oriented and highly skilled person for a position of:

  Programme Manager (Central Europe North) - Fixed Term Contract

  Job Purpose:

  The Programme Manager is responsible for the successful delivery of the whole of the proposed change, co-ordination of the programme's projects and management of their inter-dependencies.
   
  The Programme Manager is responsible, on behalf of the EMEA Chief Operating Officer (COO), for delivering change. The role requires effective co-ordination of the programme’s projects and management of their inter-dependencies including oversight of any risks and issues arising. It also includes the co-ordination of the new capability for the business to enable effective change and realization of projected benefits.
    
  In most cases, the Programme Manager will work full-time on the programme. The role is crucial for creating and maintaining focus, enthusiasm and momentum.
    
  The Programme Manager is responsible for the overall integrity and coherence of the programme. They will develop and maintain the programme environment to support each individual project within it.


  Key Responsibilities:

  • Planning and designing the programme and proactively monitoring its progress, resolving issues and initiating appropriate corrective action
  • Defining the programme's governance arrangements
  • Ensuring effective quality assurance and the overall integrity of the programme - focusing inwardly on the internal consistency of the programme, and outwardly on its coherence with infrastructure planning, interfaces with other programmes and corporate, technical and specialist standards
  • Managing the programme's budget on behalf of the COO, monitoring expenditure and costs against delivered and realised benefits as the programme progresses
  • Facilitating the appointment of individuals to project teams
  • Ensuring the delivery of new products or services from projects is to the appropriate level of quality, on time and within budget, in accordance with the programme plan and programme governance arrangements
  • Ensuring there is allocation of common resources and skills within the programme's individual projects
  • Managing third party contributions to the programme
  • Managing communications with all stakeholders
  • Managing both the dependencies and the interfaces between projects
  • Managing risks to the programme's successful outcome
  • Working with the Business Change Manager or equivalent on the transition to the new business as usual position
  • Initiating extra activities and other management interventions wherever gaps in the programme are identified or issues arise
  • Reporting the progress of the programme at regular intervals to the COO
  • On large and complex programmes it may be appropriate to appoint other individuals to support the Programme Manager for some of the particular responsibilities listed above, for example a Risk Manager

  Key Requirements:

  • Effective leadership, interpersonal and communication skills
  • The ability to command respect and to create a sense of community amongst the members of the project teams
  • Ideally knowledge of back office operating models and processes
  • Ideally a good level of Polish language and fluency in English
  • Good knowledge of techniques for planning, monitoring and controlling programmes
  • Sound business case development and approvals skills
  • Good understanding of the procurement process including negotiation with third parties
  • Good knowledge of programme and project management methods
  • Good knowledge of budgeting and resource allocation procedures
  • Sufficient seniority and credibility to advise project teams on their projects in relation to the programme
  • The ability to find ways of solving /pre-empting problems

  Working at TMF Group offers:

  • Learning opportunities: you will work with highly experienced colleagues who are ready to share their knowledge, and will receive the opportunity to work on diverse and complex client requests. You will also be able to apply for and be supported for training
  • Value-driven work environment: you can expect integrity and respect from all your colleagues and your leadership team
  • Teamwork: an environment where we learn from our mistakes and work together to improve our processes continuously. A no-blame culture where teamwork is important, valued and lived daily
  • Ambition: we are a growing company in which we constantly look for the next opportunity and where all ideas are welcome
  Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
  Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.
   
  Jednocześnie informujemy, iż:
  1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
  2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty  świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
  4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
  5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
  6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.
  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.