Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,

cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym ogłoszeniem i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołuW związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Ci najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.

BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bonair”) niniejszym informuje, że:

 1. jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, które Bonair otrzymał za pośrednictwem formularzy aplikacyjnych;
 2. Bonair może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - w celu kontaktu z Tobą w przypadku organizowania przez Bonair przyszłych rekrutacji oraz w celu rozpatrywania Twoich dokumentów aplikacyjnych co danych osobowych przekazanych w szerszym zakresie niż wskazanych w przepisach prawa pracy i niż jest to niezbędne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie zgody);
  • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Bonair w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).
 3. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Bonair możesz do nas napisać na adres: BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.  Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.
 4. Bonair będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected] Pamiętaj jednak, że wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 6. W związku z tym, że Bonair przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Bonair; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i Bonair nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie Bonair nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić Bonair prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez Bonair; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Bonair prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;
  • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bonair, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Bonair zaufanym kontrahentom Bonair tj. podmiotom wspierającym proces rekrutacji, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Bonair w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Bonair
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Ciebie w procesie rekrutacji oraz dalszych rekrutacjach, a brak ich podania skutkuje niewzięciem przez Ciebie udziału w procesach rekrutacji.
 9. Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, wyłącznie zgodnie z RODO, czyli do państwa w stosunku, do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, lub przetwarzanie jest realizowane przez zaufanych kontrahentów, którzy uczestniczą w Programie Privacy Shield lub którzy przetwarzają dane w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. 
Bonair S.A.

Project Manager dla Microsoft Dynamics 365 (wdrożenia ERP/CRM/BI)

Bonair S.A.O firmie

Bonair S.A.

Wincentego Rzymowskiego 34

Warszawa

PROJECT MANAGER dla Microsoft Dynamics 365 (wdrożenia ERP/CRM/BI)

Miejsce pracy: Warszawa

Na potrzeby projektu międzynarodowego wdrożenia Microsoft Dynamics 365 poszukujemy doświadczonego Project Managera. Projekt prowadzony będzie w metodyce zwinnej z wykorzystaniem Azure DevOps. Prace odbywać się będą w Polsce jak i w siedzibie klienta (raz w miesiącu wyjazdy zagraniczne).

Oczekiwania:

 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu wdrożeniami systemów ERP  
 • bardzo dobra znajomość metodyk Agile (np. Scrum, CRP, DSDM)
 • znajomość narzędzi: Azure DevOps (TFS), Jira, MS Project, SharePoint, Excel
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. C1)
 • mile widziana znajomość systemów np.: Dynamics 356F&O/AX, SAP, IFS
 • certyfikat: Scrum Master, PMP (PMI)
 • mile widziana znajomość produktowych metodyk zarządzania projektami, np. Sure Step
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • prawo jazdy kat B

Oferujemy:

 • zespół specjalistów wiodącego partnera Microsoft Dynamics w Polsce
 • pracę przy międzynarodowym projekcie wykorzystującym najnowocześniejsze narzędzia informatyczne.
 • możliwość dalszej współpracy przy kolejnych projektach
 • pełne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 • owocowe środy, rywalizacje sportowe, prostą komunikację, jasno sprecyzowane cele i tyle kawy ile zdołasz wypić 😊

PROJECT MANAGER dla Microsoft Dynamics 365 (wdrożenia ERP/CRM/BI)

Na potrzeby projektu międzynarodowego wdrożenia Microsoft Dynamics 365 poszukujemy doświadczonego Project Managera. Projekt prowadzony będzie w metodyce zwinnej z wykorzystaniem Azure DevOps. Prace odbywać się będą w Polsce jak i w siedzibie klienta (raz w miesiącu wyjazdy zagraniczne).

Oczekiwania:

 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu wdrożeniami systemów ERP  
 • bardzo dobra znajomość metodyk Agile (np. Scrum, CRP, DSDM)
 • znajomość narzędzi: Azure DevOps (TFS), Jira, MS Project, SharePoint, Excel
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. C1)
 • mile widziana znajomość systemów np.: Dynamics 356F&O/AX, SAP, IFS
 • certyfikat: Scrum Master, PMP (PMI)
 • mile widziana znajomość produktowych metodyk zarządzania projektami, np. Sure Step
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • prawo jazdy kat B

Oferujemy:

 • zespół specjalistów wiodącego partnera Microsoft Dynamics w Polsce
 • pracę przy międzynarodowym projekcie wykorzystującym najnowocześniejsze narzędzia informatyczne.
 • możliwość dalszej współpracy przy kolejnych projektach
 • pełne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 • owocowe środy, rywalizacje sportowe, prostą komunikację, jasno sprecyzowane cele i tyle kawy ile zdołasz wypić 😊
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne