Oferta pracy

Project Manager

Mabion S.A.O firmie

Mabion S.A.

Langiewicza 60

Konstantynów Łódzki

Mabion SA to czołowa polska firma biotechnologiczna utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W ciągu kilku lat Mabion posiadł kompetencję wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Spółka prowadzi w Łodzi prace badawczo-rozwojowe nad kilkoma lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w leczeniu nowotworów oraz chorobach metabolicznych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie wytwarzania leków biotechnologicznych Spółki w dużych skalach w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim. Więcej informacji dostępne na www.mabion.eu

Project Manager

W pracy na stanowisku Project Manager odpowiedzialny/a będziesz za:

 • Samodzielną pracę przy projektach inwestycji budowlanych (rozbudowa zakładu) we wszystkich fazach realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem etapu realizacji robót budowlanych;
 • Kontakt z urzędami administracji terenowej i przedsiębiorstwami zarządzającymi infrastrukturą;
 • Współpraca z biurami projektowymi, inspektorami nadzoru;
 • Zakup urządzeń/systemów/instalacji zgodnie z budżetem CapEx oraz zgodnie z polityka finansową Spółki i w wyznaczonym terminie;
 • Przeprowadzanie przetargów odnośnie wyłonienie generalnych wykonawców i podwykonawców;
 • Nadzór nad projektowaniem oraz przygotowaniem dokumentacji technicznej;
 • Kontrolowanie i przestrzeganie harmonogramu robót i budżetu inwestycyjnego;
 • Odpowiedzialność za sprawy administracyjne i formalne, w tym kontakty z odpowiednimi urzędami;
 • Udział w wizjach lokalnych;
 • Współpracę ze wszystkimi działam Spółki wspierającymi procesy związane z inwestycjami budowlanymi;
 • Nadzór nad procesami tworzenia Specyfikacji Wymagań Użytkownika URS dla zakupów z obszaru GMP i IT;
 • Samodzielną pracę z perspektywą zbudowania zespołu;
 • Zapewnienie/zamówienie/przygotowanie materiałów, odczynników, roztworów, wzorców, części zamiennych, urządzeń pomiarowych i innych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji, wzorcowania;
 • Raportowanie statusu realizowanych projektów w oparciu o ustalony harmonogram.


Będzie Ci łatwiej realizować powyższe zadania, jeśli będziesz posiadał/a:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej;
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych min. 3 lata;
 • Praktyczną znajomość przygotowywania oraz rozliczania budżetu CapEx;
 • Doświadczenie w zarządzaniu działem projektami inwestycji budowlanych;
 • Praktyczną znajomość przepisów i procedur związanych z realizacją projektów inwestycyjnych;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację min. B2/C1;
 • Doświadczenie w realizacji postępowań przetargowych;
 • Wysoką kulturę osobistą;
 • Posiadał/a takie cechy jak: komunikatywność, dobra organizację miejsca i czasu pracy; umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • Prawo jazdy kat B.;


Z Naszej strony otrzymasz:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uwzględniające Twoje doświadczenie;
 • Cenne doświadczenie i wiedzę;
 • Możliwość awansu na stanowiska merytoryczne, ustalone w procedurze Spółki;
 • Pracę z ludźmi z pasją w firmie biotechnologicznej;
 • Poszanowanie indywidualności;
 • Pakiet benefitów(prywatna opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie do wczasów). Masz możliwość zaproponowania benefitów, których do tej pory nie było;
 • Codzienna dawkę uśmiechu i inspiracji.
Prosimy, aby Twoje zgłoszenie zawierało: CV oraz tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_STANOWISKO

Prosimy, aby CV zawierało klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mabion S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy