Oferta pracy

Project Manager

Mabion S.A.O firmie

Mabion S.A.

Langiewicza 60

Konstantynów Łódzki

Twój zakres obowiązków

 • Samodzielną pracę przy projektach inwestycji budowlanych (rozbudowa zakładu) we wszystkich fazach realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem etapu realizacji robót budowlanych;

 • Kontakt z urzędami administracji terenowej i przedsiębiorstwami zarządzającymi infrastrukturą;

 • Współpraca z biurami projektowymi, inspektorami nadzoru;

 • Zakup urządzeń/systemów/instalacji zgodnie z budżetem CapEx oraz zgodnie z polityka finansową Spółki i w wyznaczonym terminie;

 • Przeprowadzanie przetargów odnośnie wyłonienie generalnych wykonawców i podwykonawców;

 • Nadzór nad projektowaniem oraz przygotowaniem dokumentacji technicznej;

 • Kontrolowanie i przestrzeganie harmonogramu robót i budżetu inwestycyjnego;

 • Odpowiedzialność za sprawy administracyjne i formalne, w tym kontakty z odpowiednimi urzędami;

 • Udział w wizjach lokalnych;

 • Współpracę ze wszystkimi działam Spółki wspierającymi procesy związane z inwestycjami budowlanymi;

 • Nadzór nad procesami tworzenia Specyfikacji Wymagań Użytkownika URS dla zakupów z obszaru GMP i IT;

 • Samodzielną pracę z perspektywą zbudowania zespołu;

 • Zapewnienie/zamówienie/przygotowanie materiałów, odczynników, roztworów, wzorców, części zamiennych, urządzeń pomiarowych i innych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji, wzorcowania;

 • Raportowanie statusu realizowanych projektów w oparciu o ustalony harmonogram.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej;

 • Doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych min. 3 lata;

 • Praktyczną znajomość przygotowywania oraz rozliczania budżetu CapEx;

 • Doświadczenie w zarządzaniu działem projektami inwestycji budowlanych;

 • Praktyczną znajomość przepisów i procedur związanych z realizacją projektów inwestycyjnych;

 • Znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację min. B2/C1;

 • Doświadczenie w realizacji postępowań przetargowych;

 • Wysoką kulturę osobistą;

 • Posiadał/a takie cechy jak: komunikatywność, dobra organizację miejsca i czasu pracy; umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

 • Prawo jazdy kat B.;

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uwzględniające Twoje doświadczenie;

 • Cenne doświadczenie i wiedzę;

 • Możliwość awansu na stanowiska merytoryczne, ustalone w procedurze Spółki;

 • Pracę z ludźmi z pasją w firmie biotechnologicznej;

 • Poszanowanie indywidualności;

 • Pakiet benefitów(prywatna opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie do wczasów). Masz możliwość zaproponowania benefitów, których do tej pory nie było;

 • Codzienna dawkę uśmiechu i inspiracji.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • świętowanie urodzin

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • program ambasadorski

Mabion S.A.

Mabion SA to czołowa polska firma biotechnologiczna utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W ciągu kilku lat Mabion posiadł kompetencję wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Spółka prowadzi w Łodzi prace badawczo-rozwojowe nad kilkoma lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w leczeniu nowotworów oraz chorobach metabolicznych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie wytwarzania leków biotechnologicznych Spółki w dużych skalach w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim. Więcej informacji dostępne na www.mabion.eu

Przewiń do profilu firmy