Totalizator Sportowy

Project Manager/ Koordynator Budowlany

Totalizator SportowyO firmie

 • Poznańska 20, 85-129 Bydgoszcz, Polska

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze 25 dni
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Project Manager/ Koordynator Budowlany
Miejsce pracy: Bydgoszcz


Będziesz odpowiedzialny za:

 • planowanie oraz koordynację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem,
 • opiniowanie lokalizacji pod względem stanu technicznego, możliwości aranżacji, zakresu prac remontowych,
 • dokonywanie wizji lokalnej, dostępności mediów, możliwości instalacji urządzeń, oznakowania itp.
 • przygotowanie wytycznych projektowych, wstępnej aranżacji, sprawdzenie i akceptację projektu,
 • koordynację procesu projektowego m.in prowadzenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania w lokalu,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowanie przetargowego,
 • bieżąca koordynacja prac budowlano-instalacyjnych i wyposażenia lokalu,
 • koordynacja uczestników projektu (zespoły wewnętrzne i wykonawcy),
 • odbiory robót i wyposażenia, uruchomienie operacyjne lokalu,
 • rozliczenie finansowe projektu,
 • bieżące raportowanie statusu projektu w zakresie realizacji prac oraz wykorzystania budżetu,
 • prowadzenie odpraw koordynacyjnych oraz bieżące informowanie uczestników projektu.
Szukamy osób, które:
 • znają rynek nieruchomości w dedykowanym obszarze,
 • mają doświadczenie w koordynowaniu prac budowlanych,
 • posiadają wykształcenie wyższe - mile widziane kierunki techniczne,
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym,
 • posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w dużej organizacji, zatrudniającej
  pow. 250 osób,
 • mają doświadczenie w zarządzaniu pracą podwykonawców,
 • mają bardzo dobre umiejętności negocjacyjne,
 • znają przepisy prawa budowlanego,
 • posiadają czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Project Manager/ Koordynator Budowlany


Będziesz odpowiedzialny za:

 • planowanie oraz koordynację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem,
 • opiniowanie lokalizacji pod względem stanu technicznego, możliwości aranżacji, zakresu prac remontowych,
 • dokonywanie wizji lokalnej, dostępności mediów, możliwości instalacji urządzeń, oznakowania itp.
 • przygotowanie wytycznych projektowych, wstępnej aranżacji, sprawdzenie i akceptację projektu,
 • koordynację procesu projektowego m.in prowadzenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania w lokalu,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowanie przetargowego,
 • bieżąca koordynacja prac budowlano-instalacyjnych i wyposażenia lokalu,
 • koordynacja uczestników projektu (zespoły wewnętrzne i wykonawcy),
 • odbiory robót i wyposażenia, uruchomienie operacyjne lokalu,
 • rozliczenie finansowe projektu,
 • bieżące raportowanie statusu projektu w zakresie realizacji prac oraz wykorzystania budżetu,
 • prowadzenie odpraw koordynacyjnych oraz bieżące informowanie uczestników projektu.
Szukamy osób, które:
 • znają rynek nieruchomości w dedykowanym obszarze,
 • mają doświadczenie w koordynowaniu prac budowlanych,
 • posiadają wykształcenie wyższe - mile widziane kierunki techniczne,
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym,
 • posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w dużej organizacji, zatrudniającej
  pow. 250 osób,
 • mają doświadczenie w zarządzaniu pracą podwykonawców,
 • mają bardzo dobre umiejętności negocjacyjne,
 • znają przepisy prawa budowlanego,
 • posiadają czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Pracę w firmie o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość osobistego rozwoju i stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Dobre wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne