Oferta pracy

Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 4. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 7. Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]
Columbus Energy S.A.

Project Manager

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

Project Manager
Miejsce pracy: Kraków

Będziesz odpowiedzialny za:

 • koordynację działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem nowych produktów w organizacji
 • proaktywną współpracę ze wszystkimi działami w organizacji
 • dotrzymanie terminu dostarczenia informacji, dokumentacji, podjęcia decyzji biznesowych przez właścicieli etapów procesu
 • harmonogram prac związanych z przygotowaniem dokumentacji czy przekazywaniem informacji
 • gromadzenie, przetwarzanie, komunikowanie informacji
 • monitorowanie we współpracy z biznesowymi właścicielami procesu prawidłowości obiegu informacji czy dokumentacji w ramach danego zespołu i między zespołami 
 • dbałość o pozytywny wizerunek organizacji, szczególnie wewnątrz

U nas:

 • będziesz pracować u lidera rynku branży fotowoltaicznej
 • będziesz mógł realizować własne pomysły
 • masz szansę zdobycia ogromnego doświadczenia
 • gwarantujemy wyzwania i dużo ciekawych projektów
 • obejmiesz samodzielne stanowisko przy jednoczesnym wsparciu Managera
 • otrzymasz umowę o pracę na cały etat
 • możesz mieć opiekę medyczną oraz Multisport
 • wypijesz pyszną kawę – bez limitu :)

Wymagania:

 • min. 3 letnie doświadczenie w koordynacji złożonych projektów
 • znajomość narzędzi i metodyk prowadzenia projektów
 • umiejętność tworzenia i nadzorowania harmonogramów
 • ekspercki poziom koordynacji pracy własnej oraz pracy innych
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
aplikuj
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 
Project Manager

Będziesz odpowiedzialny za:

 • koordynację działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem nowych produktów w organizacji
 • proaktywną współpracę ze wszystkimi działami w organizacji
 • dotrzymanie terminu dostarczenia informacji, dokumentacji, podjęcia decyzji biznesowych przez właścicieli etapów procesu
 • harmonogram prac związanych z przygotowaniem dokumentacji czy przekazywaniem informacji
 • gromadzenie, przetwarzanie, komunikowanie informacji
 • monitorowanie we współpracy z biznesowymi właścicielami procesu prawidłowości obiegu informacji czy dokumentacji w ramach danego zespołu i między zespołami 
 • dbałość o pozytywny wizerunek organizacji, szczególnie wewnątrz

Wymagania:

 • min. 3 letnie doświadczenie w koordynacji złożonych projektów
 • znajomość narzędzi i metodyk prowadzenia projektów
 • umiejętność tworzenia i nadzorowania harmonogramów
 • ekspercki poziom koordynacji pracy własnej oraz pracy innych
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

U nas:

 • będziesz pracować u lidera rynku branży fotowoltaicznej
 • będziesz mógł realizować własne pomysły
 • masz szansę zdobycia ogromnego doświadczenia
 • gwarantujemy wyzwania i dużo ciekawych projektów
 • obejmiesz samodzielne stanowisko przy jednoczesnym wsparciu Managera
 • otrzymasz umowę o pracę na cały etat
 • możesz mieć opiekę medyczną oraz Multisport
 • wypijesz pyszną kawę – bez limitu :)
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 

Ogłoszenie archiwalne