Oferta pracy

Project Manager, obszar strategicznych projektów w pionie ryzyka mBanku

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Project Manager, obszar strategicznych projektów w pionie ryzyka mBankuNumer ref.: AFE/078/0820

Dołącz do zespołu Zarządzania Projektami strategicznymi w obszarze ryzyka mBanku!

 

 • Realizujemy, rocznie, po kilka dużych i bardzo dużych przedsięwzięć biznesowych i informatycznych.
 • Stosujemy zwinne techniki zarządzania projektami oraz nowoczesne narzędzia projektowe.
 • Wdrażamy nowatorskie rozwiązania.
 • Tworzymy zgrany zespół którego pasją są projekty i ich realizacja.
 • Szukamy osób z pokaźnym dorobkiem i doświadczeniem i jednocześnie potrafiących myśleć out of the box.

 

Szukamy entuzjastów z umiejętnością poruszania się w ugruntowanych ramach projektowych jak elastycznie dostosowujących się do zmian w otoczeniu.

Szukamy osób o nietuzinkowym charakterze, otwartych i jednocześnie śmiało artykułujących swoje racje.

Zaangażujemy Cię do prowadzenia dużych, strategicznych projektów w Pionie Ryzyka oraz we wspieraniu w zarządzaniu projektami strategicznymi na poziomie Banku.

Liczymy, że aplikując do nas masz to COŚ, czyli:

 • doświadczenie w realizacji dużych projektów wdrożeniowych i biznesowych
 • znajomość specyfiki projektowej w bankach, w tym procesów bankowych, narzędzi informatycznych stosowanych w bankach, architektury, świadomość otoczenia formalno – prawnego itp.
 • znajomość tematyki zarządzania ryzykiem stopy procentowej, kredytowym, rynkowym oraz otoczenia regulacyjnego w jakim działa bank
 • szybko się uczysz oraz potrafisz wykorzystać tę wiedzę w realizacji zadań projektowych
 • jesteś zdeterminowany i skutecznie realizujesz cele
 • kreatywnie poszukujesz rozwiązań, a swoim zaangażowaniem potrafisz „zarażać” współpracowników

W następnym kroku, stawiamy na ludzi którzy:

 • doskonale organizują czas pracy, zarówno swój jak i powierzonych zespołów projektowych
 • posiadają bardzo dobry warsztat zarządzania projektami, potwierdzony profesjonalnymi certyfikatami (PMI, Agile) oraz referencjami projektowymi
 • biegle posługują się pakietami MS Office, Jira, Test Link oraz j. angielskim

 

Czekamy na Twoją aplikację do 15 września 2020.

 

 

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy