Project Manager

Sanito Sp. z o.o.O firmie

 • podkarpackie

 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Kierownik

Sanito Sp. z o.o.

Renomowana firma koncentrująca się na projektowaniu, wykonawstwie i serwisie instalacji grzewczo- chłodzących opartych na pompach ciepła, kolektorach słonecznych i fotowoltaicznych oraz oferująca wysokiej klasy systemy instalacji grzewczo- chłodzących poszukuje osoby na stanowisko:

Project Manager

Opis stanowiska pracy, w tym główne obowiązki osoby zatrudnionej:

 • Udział w przygotowaniach ofertowych
 • Tworzenie zespołów wykonawczych
 • Kompleksowa koordynacja i nadzór nad realizacją projektu
 • Współpraca z Inwestorem
 • Współpraca z projektantem i podwykonawcami
 • Udział w przygotowaniu budżetu i harmonogramu robót, nadzór nad ich właściwym wykonaniem
 • Bieżąca kontrola, monitorowanie i raportowanie wykonania założeń projektowych (w tym terminowości, jakości i zgodności z budżetem)
 • Nadzór nad personelem technicznym realizującym budowę, nadzór nad przestrzeganiem procedur, norm, przepisów BHP i Ppoż.
 • Kontrola budżetu i rozliczanie wykonanych prac
 • Rozliczenie końcowe kontraktu
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach zewnętrznych z Samorządami, odpowiednimi władzami i zewnętrznymi służbami budowlanymi

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub elektrycznych
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych
 • Znajomość programu Norma
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, procesów administracyjnych i zasad zarządzania projektem
 • Dobra znajomość rynku dostawców, producentów branży sanitarnej
 • Prawo jazdy, kat. B
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność optymalizacji kosztów prowadzonego projektu
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub elektrycznych
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych
 • Znajomość programu Norma
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, procesów administracyjnych i zasad zarządzania projektem
 • Dobra znajomość rynku dostawców, producentów branży sanitarnej
 • Prawo jazdy, kat. B
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność optymalizacji kosztów prowadzonego projektu
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Administratorem danych osobowych jest Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372492, NIP 525 249 53 86, REGON 142721710 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Pana/Panią zgody lub po zakończeniu  procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych, aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej nie będzie mogło być zrealizowane.


Renomowana firma koncentrująca się na projektowaniu, wykonawstwie i serwisie instalacji grzewczo- chłodzących opartych na pompach ciepła, kolektorach słonecznych i fotowoltaicznych oraz oferująca wysokiej klasy systemy instalacji grzewczo- chłodzących poszukuje osoby na stanowisko:

Project Manager

Opis stanowiska pracy, w tym główne obowiązki osoby zatrudnionej:

 • Udział w przygotowaniach ofertowych
 • Tworzenie zespołów wykonawczych
 • Kompleksowa koordynacja i nadzór nad realizacją projektu
 • Współpraca z Inwestorem
 • Współpraca z projektantem i podwykonawcami
 • Udział w przygotowaniu budżetu i harmonogramu robót, nadzór nad ich właściwym wykonaniem
 • Bieżąca kontrola, monitorowanie i raportowanie wykonania założeń projektowych (w tym terminowości, jakości i zgodności z budżetem)
 • Nadzór nad personelem technicznym realizującym budowę, nadzór nad przestrzeganiem procedur, norm, przepisów BHP i Ppoż.
 • Kontrola budżetu i rozliczanie wykonanych prac
 • Rozliczenie końcowe kontraktu
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach zewnętrznych z Samorządami, odpowiednimi władzami i zewnętrznymi służbami budowlanymi

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub elektrycznych
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych
 • Znajomość programu Norma
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, procesów administracyjnych i zasad zarządzania projektem
 • Dobra znajomość rynku dostawców, producentów branży sanitarnej
 • Prawo jazdy, kat. B
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność optymalizacji kosztów prowadzonego projektu
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub elektrycznych
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych
 • Znajomość programu Norma
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, procesów administracyjnych i zasad zarządzania projektem
 • Dobra znajomość rynku dostawców, producentów branży sanitarnej
 • Prawo jazdy, kat. B
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność optymalizacji kosztów prowadzonego projektu
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Administratorem danych osobowych jest Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372492, NIP 525 249 53 86, REGON 142721710 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Pana/Panią zgody lub po zakończeniu  procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych, aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej nie będzie mogło być zrealizowane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy