Oferta pracy

Project Manager/ Project Management Officer

Cerrad Sp. z o.o.O firmie

 • Radomska 49b

  Starachowice, świętokrzyskie
 • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Firma CERRAD Sp. z o. o.

Producent płytek klinkierowych i gresowych

CERRAD zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm produkcyjnych w Europie. Tworzymy wyjątkowe płytki gresowe i klinkierowe, odpowiadające najwyższym standardom – zarówno pod względem wzornictwa jak i jakości. Profesjonalizm, innowacyjność, projekty pełne świeżego spojrzenia na nowoczesny design – to podstawowe filary działalności CERRAD. Pozwalają nam tworzyć produkty idealnie wpisujące się w nowoczesne trendy.  Nasz sukces jest konsekwencją sprawnego zarządzania, innowacyjności, wysokiej jakości produktu i zaangażowania ludzi.

 

W związku z intensywnym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:
 
Project Manager/ Project Management Officer

Opis stanowiska:

 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi: projekty budowlane lub/i projekty technologiczne zgodnie z technicznymi i handlowymi wyznacznikami,
 • koordynowanie postępów realizacji projektów, planowanie etapów, analiza ryzyka, tworzenie i realizacja planów budżetowych,
 • organizowanie oraz prowadzenie regularnych spotkań, wspieranie zespołu podczas definiowania i ustalania priorytetów działań wymaganych do dostarczenie wszystkich założeń projektowych,
 • budowanie w organizacji wiedzy nt. zarządzania projektami, wdrażanie odpowiednich narzędzi pracy, rozwój komunikacji, koordynacja działań między interesariuszami w celu przeglądu dostarczenia wszystkich założeń projektowych,
 • współpraca w przygotowaniu LAY OUT-ów związanych z zamaszynowaniem hal produkcyjnych,
 • poszukiwanie i zbieranie ofert na urządzenia oraz usługi potrzebne do przeprowadzenia inwestycji,
 • przygotowanie projektu od strony technicznej i finansowej,
 • nadzorowanie dostaw urządzeń i ich składowania,
 • nadzorowanie prac instalacyjno – montażowych,
 • koordynacja wszystkich zaangażowanych osób, odpowiedzialnych za skuteczną realizacje zadań projektowych zgodnie z harmonogramem, współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • terminowa realizacja kontraktów, zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramami,
 • nadzór nad podwykonawcami i dostawcami.

Zależy nam na:

 • doświadczeniu w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, modernizacji i utrzymaniu ruchu,
 • znajomości branży produkcyjnej i/lub budowlanej,
 • wiedza z zakresu prawa budowlanego i przepisów z nim związanych,
 • wykształceniu wyższym o profilu technicznym,
 • znajomości programu Auto Cad,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej jak i projektowej,
 • biegłej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy, umiejętność zarządzania czasem i elastyczność niezbędna do radzenia sobie z dużym natężeniem obowiązków
 • odporności na stres, nastawieniu na rozwiązywanie problemów,
 • doskonale umiejętności organizacyjne, umiejętność planowania,
 • bardzo dobre umiejętności analityczne oraz zdolność do analizy danych pod kątem wymagań pracy projektowej i wyników,
 • dobre umiejętności w zakresie komunikacji i współpracy w międzynarodowym środowisku pracy.

Gwarantujemy:

 • udział w ciekawych projektach inwestycyjnych,
 • stabilne zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie, nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • możliwości rozwoju, także w międzynarodowym środowisku,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • naukę języków obcych w godzinach pracy.

 

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”
 
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych
 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cerrad sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice oraz Spółki z Grupy Cerrad (Ceramika Gres S.A., Ceramika Nowa Gala S.A.)
 2. Informujemy, że Cerrad sp. z o.o. może udostępnić Pani/Pana dane osobowe spółkom z Grupy, obejmującym dane zawarte w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody wyrażone przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie prze Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
 3. W Cerrad sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, - art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Spółki z grupy: Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.,
  b)podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Wyżej wskazani odbiorcy danych osobowych stanowią odbiorców Grupy Cerrad. Odbiorcy wskazani w lit. b stanowią odbiorców pozostałych spółek z grupy Cerrad
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 8. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne