Oferta pracy

Project Manager / Scrum Master

Comp S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Comp S.A.

Jutrzenki 116

Warszawa

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

PROJECT MANAGER / SCRUM MASTER
miejsce pracy: Warszawa
 

 

Opis stanowiska:

 • kierowanie projektami IT - od pomysłu do fazy stabilizacji i utrzymania, poprzez analizę, development, testy i wdrożenie,
 • wspieranie zespołu w zakresie zarządzania iteracjami i wydaniami,
 • wsparcie planowania i usprawniania realizacji inkrementów (Sprint Planning)
 • organizacja i moderacja codziennych spotkań stand-up (daily)
 • prowadzenie regularnych retrospekcji
 • prowadzenie cotygodniowych spotkań statusowych z klientem,
 • nadzorowanie zgodności działań z założeniami frameworku Scrum,
 • proponowanie rozwiązań usprawniających komunikację i współpracę,
 • wspieranie koordynacji działań, usuwanie barier w celu pomyślnej dostawy/realizacji procesu wytwarzania produktów dla klienta,
 • zapewnienie bieżącej i bezpośredniej komunikacji z klientem,
 • zarządzanie harmonogramem, ryzykiem, budżetem oraz zmianą w projekcie,
 • analiza wymagań klienta i współpraca z klientem podczas realizacji projektu,
 • dobór odpowiednich rozwiązań, technologii IT do projektu oraz optymalizacja metodyki prowadzenia projektu,
 • nadzór nad realizacją prac realizowanych przez członków zespołu i koordynowanie prac programistów, analityków i testerów (zespół rozproszony),
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z założeniami projektu oraz harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji zarządczej projektu,
 • stała komunikacja z interesariuszami projektu.

Oczekiwania:

 • minimum trzyletnie doświadczenie jako Scrum Master lub Project Manager,
 • znajomość i zrozumienie procesu wytwarzania oprogramowania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • doskonałe zdolności komunikacyjne i umiejętność budowania relacji interpersonalnych,
 • znajomość tradycyjnych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami Waterfall oraz Agile,
 • znajomość narzędzi MS Project, Redmine, JIRA, Confluence.

Oczekiwania:

 • praktyczne doświadczenie w zakresie metodyk zwinnych takich jak Kanban, Scrum, SAFe,
 • doświadczenie w zakresie udoskonalania procesów informatycznych i/lub oprogramowania.

Oferujemy:


  • Dofinansowania
   do urlopów
  • Elastyczne
   formy zatrudnienia 
  • Karty
   Multisport

 • Szkolenia
  i Certyfikacje
 • Ubezpieczenia
  grupowe
 • Imprezy
  integracyjne


Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do przesłania CV 
za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Administrator: Comp S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: [email protected], bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62

W skład Grupy Kapitałowej Comp wchodzą:

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy