Project Manager

CBRE Sp. z o.o.

CBRE Sp. z o.o.

rondo Daszyńskiego 1

Wola

Warszawa

Your responsibilities

 • zarządzanie projektami w sektorze biurowym, w tym przygotowywanie specyfikacji technicznej, wybór podwykonawców, zarządzanie procesem projektowania, nadzorowanie budowy, przeprowadzanie odbiorów powierzchni i zarządzanie procesem relokacji,

 • monitorowanie postępów w realizowanych projektach za pomocą dostępnych narzędzi, w tym przygotowywanie wstępnych, okresowych i końcowych raportów, zgodnie ze standardami CBRE

 • weryfikacja kosztów robót budowlanych,

 • zapewnianie zgodności realizowanych prac z wymogami klienta, aktualnymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa oraz wewnętrznymi regulacjami CBRE,

 • okazjonalnie przeprowadzanie inspekcji budowlanych oraz sporządzanie opinii technicznych (Technical Due Diligence),

 • prowadzenie lub udział w procesie ofertowania - przygotowywanie, prezentowanie oraz negocjowanie ofert dotyczących usług Działu Doradztwa Budowlanego,

 • bieżąca współpraca z innymi działami CBRE w zakresie ofertowania oraz realizowania projektów dla klientów,

 • identyfikowanie i przekazywanie możliwości świadczenia klientom również usług innych działów CBRE.

Our requirements

 • wykształcenie wyższe inżynieria środowiska, elektryczne lub budowlane,

 • mile widziane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, mile widziane po stronie Generalnego Wykonawcy,

 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy oraz zespołu projektowego,

 • wysoko rozwinięte umiejętności prezentacji,

 • znajomość polskiego prawa budowlanego, warunków technicznych z ukierunkowaniem na ich praktyczne zastosowanie,

 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z uwzględnieniem znajomości terminologii branżowej,

 • biegła znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B.

CBRE Sp. z o.o.

CBRE Advisory (CBRE sp. z o.o.) to polska spółka, część CBRE Group, Inc.- największej na świecie firmy świadcząca usługi w zakresie nieruchomości i inwestycji, z przychodami w 2018 w wysokości 21,3 mld USD i ponad 90 000 pracownikami (bez podmiotów powiązanych). 480 biur (z wyłączeniem podmiotów zależnych) na całym świecie obsługuje inwestorów i najemców. Usługi CBRE obejmują transakcje i zarządzanie projektami; zarządzanie własnością; zarządzanie inwestycjami; wycenę; leasing nieruchomości; doradztwo strategiczne; sprzedaż nieruchomości; usługi hipoteczne i usługi deweloperskie.

Scroll to the company’s profile