Oferta pracy

Project Menager

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń WzajemnychO firmie

 • ul. Bokserska 66
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Bokserska 66

Warszawa

Dobra praca? Jest TUZ, tuż. W takiej firmie jeszcze nie pracowałeś. Bo drugiej takiej nie ma. Żadna inna firma w historii ubezpieczeń w Polsce nie zmieniła się tak bardzo i tak korzystnie jak TUZ. Efekty? Rynek ubezpieczeń zmalał, a TUZ urósł. Do tego dostał nagrodę z KNF za mediacje, czyli szczególnie przychylne traktowanie Klientów. „Bądź uczciwy jak TUZ” – to tytuł z „Gazety Ubezpieczeniowej” i nasze motto. Nasze, czyli firmy, której prezes został uznany Menedżerem Roku 2019. „O TUZ to się mówi” – zauważa prasa. A teraz poszukaj drugiej takiej firmy albo zgłoś się do nas, oTUZ to!

Project Menager

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie i realizacja projektów
 • Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektów
 • Koordynacja zespołu projektowego oraz działań osób współpracujących w ramach zleconego projektu
 • Negocjacje i współpraca z dostawcami zewnętrznymi w ramach zleconego projektu
 • Sporządzanie biznes planów oraz analiz rynkowych
 • Zapewnienie zgodności założeń nowych projektów z istniejącymi procesami biznesowymi
 • Zapewnianie zgodności procedur z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi i podejmowanie innych wymaganych przez przepisy prawa działań
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów okresowych i końcowych

Wymagania:

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami
 • Znajomość rynku ubezpieczeń
 • Znajomość metodyki prowadzenia projektów
 • Zdolności analityczne z dobrą znajomością MS Office (w szczególności MS Excel, MS Word i MS PowerPoint)
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja i planowanie pracy
 • Staranność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu
  o umowę o pracę.
 • Dostęp do benefitów
  (prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenia na życie, zniżki pracownicze na ubezpieczenia).
 • Udział w szkoleniach
  i możliwość rozwoju zawodowego.
 • Owocowe czwartki.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę
  w instytucji ubezpieczeniowej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. analiz i raportowania. W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66  w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
Klauzula Informacyjna:
1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii
5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy