Projektant AutoCAD - Specjalista ds. Ofertowania

 • Płock, mazowieckie
 • Przemysłowa pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-07-30
 • Ważna jeszcze 11 dni (do 2019-08-29)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

  Firma AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o specjalizuje się w projektowaniu, doborze i produkcji rozwiązań z zakresu: oświetlenia awaryjnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz elektrycznych systemów grzewczych.

  W związku z naszą działalnością, poszukujemy kandydatów i kandydatki na stanowisko

  Projektant AutoCAD - Specjalista ds. Ofertowania

  Miejsce pracy: Płock

  Zakres obowiązków:

  • Sporządzanie ofert technicznych i handlowych rozwiązań oświetlenia awaryjnego
  • Obsługa klienta
  • Doradztwo techniczne
  • Wsparcie grupy handlowej

  Wymagania:

  • Wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe inżynierskie)
  • Praktyczna znajomość programu AutoCAD
  • Komunikatywność
  • Umiejętność pracy w zespole

  Mile widziane:

  • Wiedza w zakresie instalacji elektrycznych
  • Znajomość programu DIALux
  • Doświadczenie w obsłudze procesów back office

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej firmie
  • Szkolenia zawodowe

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Jednocześnie informujemy, iż będą rozpatrywane tylko te aplikacje, które będą zawierać poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dostępną pod adresem: www.amatech.eu

   Prosimy o dopisanie i podpisanie następującej klauzuli:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kalinowa 68, numer KRS 266 - pokaż numer telefonu - 2 w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji.
  2. Podaję dane osobowe niezbędne do przebiegu procesu rekrutacji dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, dostępną pod adresem: www.amatech.eu


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy ul. Kalinowa 68 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kalinowej 68, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia, tj. osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana procesu rekrutacji; nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również cofnięcie takiej zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji uniemożliwi realizację postępowania rekrutacyjnego w zakresie Pani/Pana osoby u Administratora;

  4.Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora zajmujące się procesem rekrutacji;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji aż do całkowitego jego zakończenia, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od przesłania aplikacji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.