Oferta pracy

Projektant branży elektroenergetycznej

MGGP S.A.O firmie

MGGP S.A.

Juliusza Lea 112

Kraków

Jesteśmy firmą, która godnie i skutecznie rozwija, i promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. Zapewniamy szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizuje je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, tj.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo. Nasze realizacje kształtują życiową przestrzeń człowieka i ułatwiają codzienne funkcjonowanie milionom ludzi. Zrealizowaliśmy inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowych i kolejowych, niejednokrotnie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki. Naszą misją jest budowanie zrównoważonego świata przyszłości – z innowacyjną inżynierią służącą ludziom i przyrodzie.
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
 
Projektanta branży elektroenergetycznej
Numer ref.: Miejsce pracy: Kraków, ul. Lea 112

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie projektów oraz udział w pracach uzupełniających projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z projektantami innych branż,
 • koordynacja i organizacja pracy asystentów,
 • nadzór nad kosztami i terminową realizacją projektów.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego,
 • kilkuletniego doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowych (PB, PW) w transporcie kolejowym, drogowym,
 • dobrej znajomości przepisów budowlanych,
 • uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności elektrycznej,
 • znajomości pakietu MS Office, programów Bentley, AutoCAD,
 • samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole, 
 • wysokiej kultury osobistej,
 • czynnego prawo jazdy kategorii B,
 • znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

  • pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
  • możliwość rozwoju
   i uczestnictwa w ciekawych projektach
  • umowę o pracę
  • otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji
  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczeniae
  • wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe
  • możliwość nauki języka angielskiego
  • dofinansowanie do opieki medycznej Luxmed
  • dostęp do usług sportowych w ramach karty FitProfit
  • pracownicze plany kapitałowe
  • ubezpieczenie grupowe
Oferty zawierające CV, prosimy kierować za pomocą przycisku Aplikuj 

W temacie maila prosimy podać: Projektant branży elektroenergetycznej 

Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:
 1. administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;
 2. dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;
 3. zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;
 5. dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią,
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji
 8. ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;
 11. spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

 
Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi: [email protected]
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez firmę MGGP S.A.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy