Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Projektant branży sanitarnej i gazowej

MGGP S.A.O firmie

MGGP S.A.

Juliusza Lea 112

Kraków

Jesteśmy firmą, która godnie i skutecznie rozwija, i promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. Zapewniamy szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizujemy je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, tj.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo. Nasze realizacje kształtują życiową przestrzeń człowieka i ułatwiają codzienne funkcjonowanie milionom ludzi. Zrealizowaliśmy inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowych i kolejowych, niejednokrotnie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki. Naszą misją jest budowanie zrównoważonego świata przyszłości – z innowacyjną inżynierią służącą ludziom i przyrodzie.
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Projektant branży sanitarnej i gazowej

Numer ref.: ul. Lea 112

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie projektów w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych,
 • prowadzenie projektów od momentu pozyskania umowy do momentu pozwolenia na budowę,
 • nadzór nad pracą asystentów,
 • koordynacja pracy między zespołami.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego,
 • doświadczenia w projektach z zakresu branży sanitarnej i gazowe min. 1 rok – warunek konieczny,
 • znajomości pakietu MS Office, programów Bentley, AutoCAD,
 • samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole, 
 • wysokiej kultury osobistej,
 • czynnego prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

  • pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
  • możliwość rozwoju
   i uczestnictwa w ciekawych projektach
  • umowę o pracę
  • otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji
  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczeniae
  • wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe
  • możliwość nauki języka angielskiego
  • dofinansowanie do opieki medycznej Luxmed
  • dostęp do usług sportowych w ramach karty FitProfit
  • pracownicze plany kapitałowe
  • ubezpieczenie grupowe
 
Oferty zawierające CV, prosimy kierować za pomocą przycisku Aplikuj.
 
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGGP S.A. ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 7342480395, REGON: 490808053, KRS: 0000042514, numer kontaktowy: +48 14 626 38 90, adres e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie wskazanym przez przepisy prawa pracy, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu Pracy
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy wyrazi Pani/ Pan zgodę na udział w kolejnych naborach pracowników, która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
 • art. 6 ust. 1 lit c gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami krajowymi,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną przez Panią/ Pana zgodą na przetwarzanie innych danych (tzw. nadmiarowych), które wykraczają poza zakres art. 22 (1) Kodeksu Pracy,
 • art. 9 ust. 2 lit. a- jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia.
 2. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

Ogłoszenie archiwalne