Projektant Instalacji Sanitarnych

PFR NieruchomościO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PFR Nieruchomości

ul. Przeskok 2

Warszawa

PFR Nieruchomości to firma prowadząca inwestycję o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Realizujemy program Mieszkanie Plus, którego misją jest zwiększenie dostępności mieszkań, także dla słabiej uposażonych rodzin.

Należymy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR to grupa instytucji finansowych
i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Projektant Instalacji Sanitarnych

Czym będziesz się zajmował:

Zarządzanie Projektem w branży sanitarnej – w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy osiedla budynków wielorodzinnych – branża sanitarna.

 • Analiza rozwiązań technicznych i warunków formalnych instalacji sanitarnych planowanych inwestycji budowlanych
 • Wycena kosztów wykonania planowanych inwestycji budowlanych w zakresie przewidywanych rozwiązań technicznych
 • Analiza, ocena, bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zmian projektowych, kontrola postępu prac w zakresie wykonania opracowań projektowych
 • Analiza techniczno – ekonomiczna rozwiązań projektowych, analiza kosztów realizacji
 • Przygotowanie i analiza harmonogramu realizacji
 • Udział w wyborze wykonawcy robót, negocjacjach związane z wyborem wykonawcy
 • Współpraca z projektantami branżowymi
 • Rzetelna i bezstronna kontrola procesu budowlanego w zakresie realizacji w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące przepisy oraz normy budowlane
 • Wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującą ustawą prawo budowlane
 • Okresowa kontrola zgodności wykonania prac z warunkami zawartej umowy
 • Nadzór nad zakupami, współpraca z dostawcami, kontrola jakości i terminowości dostaw
 • Nadzorowanie procesu inwestycyjnego do ostatecznego odbioru i rozliczenia budowy, w tym m.in. rozliczanie robót dodatkowych, nadzorowanie usuwania wad, i usterek w okresie gwarancji
 • Doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanej inwestycji
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych
 • Współpraca z kierownictwem, innymi uczestnikami projektu
 • Wdrażanie standaryzacji procesu

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego inżynierii sanitarnej
 • Uprawnień projektowych oraz mile widziane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej
 • Doświadczenia w projektowaniu, kierowaniu robót br. sanitarnej minimum 5 lat
 • Doświadczenia w realizacji projektów w budownictwie mieszkaniowym, instalacji wewnętrznych, sieci
 • Mile widziane doświadczenie pracy w zakresie inspektora nadzoru
 • Dobrej znajomości MS Office – szczególnie MS Project, MS Excel, MS Word, Auto Cad
 • Mile widziana znajomość programu kosztorysowego Norma
 • Wymagane prawo jazdy kat. B

Oferujemy:


 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
 • System kafeteryjny - MyBenfit
 • Karta MultiSport
 • Prywatna opieka medyczna
 • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
 • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
 • Przyjazna atmosfera pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.
 
albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji,a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy