Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Projektant

 • Kluczbork, opolskie
 • Specjalista
 • 2019-04-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Reynaers Aluminium to czołowy europejski producent systemów aluminiowych dla okien, drzwi, ścian osłonowych, systemów przesuwnych, osłon przeciwsłonecznych oraz ogrodów zimowych. Proponujemy rozwiązania najwyższej jakości, spełniające wymogi dotyczące komfortu, bezpieczeństwa, stylu oraz energooszczędności.
   
  Aktualnie do Działu Technicznego poszukujemy osoby na stanowisko:
  PROJEKTANT
  Miejsce pracy: Kluczbork

  GŁÓWNE ZADANIA:

  • Wspieranie Działu Sprzedaży w aspekcie przygotowania rozwiązań technicznych (w tym koordynowanie badań umożliwiających wprowadzenie produktu na rynek),
  • Analiza dokumentacji architektonicznej pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań systemowych,
  • Przygotowywanie koncepcyjnych projektów pod indywidualne rozwiązania dla klientów,
  • Udział w spotkaniach z klientami i biurami architektonicznymi,
  • Systematyczna analiza rynku w zakresie stosowanych rozwiązań systemowych.

  OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne: Budownictwo,
  • Minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji aluminiowych,
  • Płynna obsługa programów AutoCAD 2D-3D, Inventor (będzie dodatkowym atutem),
  • Wiedza na temat wytrzymałości materiałów,
  • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
  • Kreatywność i innowacyjne podejście do zadań,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Komercyjne podejście do pracy z klientem.

  OFERUJEMY:

  • Praca w środowisku międzynarodowym w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Rozwój zawodowy poprzez uczestniczenie w realizacji najciekawszych projektów na rynku oraz dostęp do wiedzy eksperckiej,
  • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Stabilne zatrudnienie,
  • Dofinansowaną kartę Multisport i Prywatną Opiekę Medyczną wraz z atrakcyjnym pakietem dla Rodziny,
  • Świadczenia socjalne (m.in. prezenty świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku).
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku:
  wraz z umieszczoną klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Reynaers Aluminium Sp. z. o.o. z siedzibą w Piasecznie na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko PROJEKTANT.

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reynaers Aluminium Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 12, KRS: 0000025840, NIP: 118 00 18 449.

  We wszystkich zapytaniach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z nami w następujący sposób:

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o:

  1) kontakt pisemny na adres: Reynaers Aluminium Sp. z o.o. w Piasecznie ul. Okulickiego 12

  2) kontakt osobisty w siedzibie Reynaers Aluminium Sp. z o.o. w Piasecznie ul. Okulickiego 12

  Może Pan/Pani skontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na skrzynkę mailową: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 22 715 77 77.
  Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu wyrażonych zgód i zakresu podanych danych, będą przetwarzane:
  - w przypadku aplikowania na stanowisko, na które planowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę:
  a) takie dane jak: imię, imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221§1 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  b) w zakresie podania innych niż wymienionych powyżej, w punkcie a) danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgody) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko;
  c) w zakresie podania danych, o jakich mowa w punkcie a) i b) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udziału w innych prowadzonych obecnie i w przyszłości rekrutacjach;
  d) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniach przed sądami powszechnymi lub innych postępowaniach pozasądowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu, a także obronie przed tego rodzaju roszczeniami;
  - w przypadku udziału w rekrutacji, która zmierza do zawarcia umowy o współpracę, o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej:
  a) dane w zakresie imion, nazwisk, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy cywilnoprawnej;
  b) w zakresie podania danych innych niż wskazanych w punkcie a) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (Pani/Pana zgody) w celu realizacji procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia umowy cywilnoprawnej;
  c) w zakresie podania danych, o jakich mowa w punkcie a) i b) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udziału w innych prowadzonych obecnie i w przyszłości rekrutacjach;
  d) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniach przed sądami powszechnymi lub innych postępowaniach pozasądowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu, a także obronie przed tego rodzaju roszczeniami;
  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie danych jest wynika z ustawy, zaś konsekwencją ich niepodania jest niemożność lub utrudnienie prowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże konsekwencją braku takiej zgody jest niemożność przetwarzania danych osobowych, a tym samym niemożność udziału w procesie rekrutacyjnym lub/i przyszłych procesach rekrutacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest niemożność podjęcia działań rekrutacyjnych przed zawarciem umowy, a tym samym brak możliwości zawarcia umowy.
   
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policji);
  b) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych;
  c) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
  d) podmiotom świadczącym usług pocztowe i kurierskie;
  e) podmiotom świadczącym usługi doradztwa (np. kancelarie prawne),
  f) dostawcom, kontrahentom Reynaers Aluminium Sp. z o.o. oraz osobom trzecim w relacjach z naszą firmą, w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, w tym w celach kontaktowych w imieniu i na rzecz Reynaers Aluminium Sp. z o.o..
  g) spółkom z grupy kapitałowej w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji;
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub przez okres wskazany w przepisach prawnych (np. przez okres przedawnienia roszczeń), lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także:
  1) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) wówczas:
  a. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b. gdy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  c. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  d. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
  Prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.