Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), przez Fish Farm Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku do celów rekrutacji na stanowisko  Projektant/konstruktor prototypu Linii automatycznej oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji, oraz oświadczam, że:

 1. podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
  z prawdą,
 2. zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Rozliczeń Projektu oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w tym z informacją o podstawie, zakresie, sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody.

1) Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w Państwa CV oraz liście motywacyjnym jest Fish Farm Solutions Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Damroki 1 lok. B6, 80-177 Gdańsk,  w imieniu i na rzecz którego działa Katarzyna Pala – Prezes Zarządu oraz Nordoy Per Kristian – Wiceprezes Zarządu.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Rozliczeń Projektu oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

3) Powyższe oznacza, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy administratora zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

7) W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadają Państwo:

a) na podstawie art. 15 Rozporządzenia ma prawo dostępu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 Rozporządzenia ma prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 Rozporządzenia ma prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia;

d) na podstawie art. 18 Rozporządzenia ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia;

e) na podstawie art. 20 Rozporządzenia ma prawo do przenoszenia danych;

f) na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

8) Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z administratorem.

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10) Podanie przez Państwo danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.

11) Państwa dane będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany.

Fish Farm Solutions Sp. z o.o.

Projektant - konstruktor prototypu Linii automatycznej

Fish Farm Solutions Sp. z o.o.O firmie

Fish Farm Solutions Sp. z o.o.

Bierutowska 57-59

Wrocław

Misją  Fish Farm Solutions Sp. z o.o.  jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych dla akwakultury, szczególnie w obszarze farm rybnych. Spółka opracowuje szybki i czuły test diagnostyczny – FishSensor, do wykrywania (detekcji) najczęściej występujących patogenów w hodowlach rybnych. Konstruujemy i będziemy wdrażać na rynek małe, przenośne urządzenie, które będzie umożliwiało natychmiastową diagnostykę na farmie rybnej.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:
Projektant/konstruktor prototypu Linii automatycznej
Miejsce pracy: Wrocław

Na stanowisku pracy niezbędna jest:

 • wiedza i umiejętności z dziedziny automatyki i konstrukcji maszyn
 • analiza rysunków technicznych
 • podstawowe umiejętności pracy w warsztacie mechanicznym
 • umiejętność montażu elektryki niskonapięciowej (nN)
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowo mile widziane:

 • obsługa oprogramowania CAD
 • obsługa centrum obróbczego CNC
 • podstawy wiedzy elektronicznej
 • podstawy programowania (Python / C#)
 • uprawnienia SEP
 • znajomość układów hydraulicznych i pneumatycznych

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość tworzenia nowatorskich rozwiązań i ciekawych projektów,
 • doskonalenie zawodowe i ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • możliwość realizacji autorskich pomysłów,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną, twórczą i swobodną atmosferę w miejscu pracy,
 • stabilną sytuację w firmie.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku  prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk APLIKUJ

Misją  Fish Farm Solutions Sp. z o.o.  jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych dla akwakultury, szczególnie w obszarze farm rybnych. Spółka opracowuje szybki i czuły test diagnostyczny – FishSensor, do wykrywania (detekcji) najczęściej występujących patogenów w hodowlach rybnych. Konstruujemy i będziemy wdrażać na rynek małe, przenośne urządzenie, które będzie umożliwiało natychmiastową diagnostykę na farmie rybnej.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:
Projektant/konstruktor prototypu Linii automatycznej

Na stanowisku pracy niezbędna jest:

 • wiedza i umiejętności z dziedziny automatyki i konstrukcji maszyn
 • analiza rysunków technicznych
 • podstawowe umiejętności pracy w warsztacie mechanicznym
 • umiejętność montażu elektryki niskonapięciowej (nN)
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowo mile widziane:

 • obsługa oprogramowania CAD
 • obsługa centrum obróbczego CNC
 • podstawy wiedzy elektronicznej
 • podstawy programowania (Python / C#)
 • uprawnienia SEP
 • znajomość układów hydraulicznych i pneumatycznych

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość tworzenia nowatorskich rozwiązań i ciekawych projektów,
 • doskonalenie zawodowe i ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • możliwość realizacji autorskich pomysłów,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną, twórczą i swobodną atmosferę w miejscu pracy,
 • stabilną sytuację w firmie.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku  prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk APLIKUJ

Ogłoszenie archiwalne