Miejsce pracy: Gliwice, Warszawa

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w WASKO S.A. informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WASKO S.A. z siedzibą: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, zwana dalej: „Administratorem”.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez e-mail: [email protected], telefonicznie: +48 32 33 28 321 lub pocztą: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”).


3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji oraz późniejszego ewentualnego zatrudnienia.


4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:


a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;


b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;


c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora


5.Podanie przez Państwa danych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Państwa oferty złożonej w procesie rekrutacji.


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku z którą zostały złożone dokumenty aplikacyjne do pracy u Pracodawcy - jeśli nie została wyrażona zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
- do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych posiada podmiot świadczący usługi informatyczne wobec Administratora tj. COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice oraz WASKO 4 BUSINESS Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, podmiot świadczący usługi rekrutacyjne dla Administratora.


8. Macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres e-mail: [email protected]


9. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres e-mail: [email protected]


10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


11. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.


12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WASKO S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na wybrane w procesie rekrutacji stanowisko. Niniejsza zgoda na przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy (dane osobowe, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

 

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) dla celów przyszłych rekrutacji. W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WASKO S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych administratora danych. Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie dane osobowe były przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody. 

Projektant systemów informatycznych

WASKO S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 7 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
top

WASKO SA to lider rynku IT w Polsce. Wykonuje kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Firma jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania a także świadczy usługi wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projektant systemów informatycznych

Miejsce pracy: Gliwice, Warszawa

Zadania realizowane na tym stanowisku obejmują:

 • uszczegóławianie specyfikacji i projektowanie modułów systemów informatycznych oraz struktur danych
 • opracowywanie standardów technologicznych
 • przygotowanie szacunków pracochłonności
 • koordynację prac zespołu programistycznego

Idealny Kandydat na to stanowisko posiada:

 • kilkuletnie (minimum 3 lata) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • praktyczną znajomość standardu UML
 • bardzo dobrą znajomość SQL
 • znajomość narzędzi Enterprise Architect
 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji wielowarstwowych
 • doświadczenie w projektowaniu procesów workflow
 • znajomość języka angielskiego a poziomie komunikatywnym

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji o architekturze SOA
 • doświadczenie w realizacji projektów opartych o rozwiązania AngularJS/ PostgresSQL
 • znajomość narzędzia Flowable
 • znajomość narzędzia WSO2 ESB
 • prawo jazdy
 • posiadanie certyfikatów

W zamian oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • przyjazną atmosferę pracy
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • realny wpływ na realizowane projekty
 • opiekę medyczną dla pracowników
 • grupową ofertę ubezpieczeniową
 • karty sportowe OK System dla pracowników
 • parking dla rowerów na terenie firmy
 • parking dla samochodów w bliskiej odległości od miejsca pracy

 

Zajęcia dodatkowe po pracy:

 • możliwość ziału w zajęciach sportowych w różnych dyscyplinach
 • wycieczki zakładowe – zwiedzanie kraju i zagranicy
 • spotkania integracyjne w gronie współpracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
bottom

WASKO SA to lider rynku IT w Polsce. Wykonuje kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Firma jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania a także świadczy usługi wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projektant systemów informatycznych

Numer ref.: Miejsce pracy: Gliwice, Warszawa

Zadania realizowane na tym stanowisku obejmują:

 • uszczegóławianie specyfikacji i projektowanie modułów systemów informatycznych oraz struktur danych
 • opracowywanie standardów technologicznych
 • przygotowanie szacunków pracochłonności
 • koordynację prac zespołu programistycznego

Idealny Kandydat na to stanowisko posiada:

 • kilkuletnie (minimum 3 lata) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • praktyczną znajomość standardu UML
 • bardzo dobrą znajomość SQL
 • znajomość narzędzi Enterprise Architect
 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji wielowarstwowych
 • doświadczenie w projektowaniu procesów workflow
 • znajomość języka angielskiego a poziomie komunikatywnym

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji o architekturze SOA
 • doświadczenie w realizacji projektów opartych o rozwiązania AngularJS/ PostgresSQL
 • znajomość narzędzia Flowable
 • znajomość narzędzia WSO2 ESB
 • prawo jazdy
 • posiadanie certyfikatów

W zamian oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • przyjazną atmosferę pracy
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • realny wpływ na realizowane projekty
 • opiekę medyczną dla pracowników
 • grupową ofertę ubezpieczeniową
 • karty sportowe OK System dla pracowników
 • parking dla rowerów na terenie firmy
 • parking dla samochodów w bliskiej odległości od miejsca pracy

 

Zajęcia dodatkowe po pracy:

 • możliwość ziału w zajęciach sportowych w różnych dyscyplinach
 • wycieczki zakładowe – zwiedzanie kraju i zagranicy
 • spotkania integracyjne w gronie współpracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne